Mitoloji

Mitoloji

Yunan Mitolojisinin tek gözlü devleri: Kykloplar

Türkçeye (Dede Korkut Hikayelerinde de görünen) Te­pegöz diye çevirebileceğimiz Kykloplar tek gözlü devlerdir.

Mitoloji

Graialar: Üç Kocakarı

Gorgonların kardeşleri olan Graialar; Pontos ve Gaia'nın çocukları Phorkys ile Keto'nun kızlarıdır.

Mitoloji

Yarım Akıllı Titan: Epimetheus

Prometheus, kardeşine Zeus'tan hiçbir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinin üç kafalı devi: Geryon

Geryon veya Geryoneus adıyla Theogonia’da iki kez adı geçen dev Erytheia adasında sığırtmaçlık yaparken Herkül tarafndan öldürülür.

Mitoloji

Harpyalar: Kapıp kaçıranlar

Aello ve Okypet adından sık söz edilen iki Harpia'dır. Bazı kaynaklarda üçüncü bir Harpya'nın sözü geçer, Kelaino diye anılan bu yaratık fırtınadan önceki gök kararmasını simgeler.

Mitoloji

Zeus'un kadınları ve çocukları

Zeus'un evlendiği tanrıçalar, birlikte olduğu kadınlar ve çocukları

Mitoloji

Hitit Mitolojisinin tanrı ve tanrıçaları

Hittitlerin varlığına ianandıkları pek çok tanrı ve tanrıçaları vardı.

Mitoloji

Athena-Pallas: Minerva

Athena terzi, marangoz, heykeltraş, çömlekçi gibi el sanatlarına dayalı mesleklerin koruyucusudur. Özellikle de dokumacılıkla ilişkilidir.

Mitoloji

Pandora’nın kutusu

Zeus, insanların Prometheus’un armağanı ateşten aldığı güç nedeniyle mutsuzdu. Bu yüzden insana çok güçlü bir zaaf vermek üzere bir komplo tasarladı. Böylece sahneye kadın çıktı.

Mitoloji

Hayat Ağacının Serüveni ve Merhamet Yağı

En erken Assur ve Hititler’de rastladığımız Hayat ağacı yeraltı ile yeryüzü, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki bağdır.