Mitoloji

Mitoloji

Türklerin en eski Türeyiş destanı kaydı

Çin kaynaklarında yer alan Cou-şu efsanesi; Bozkurt / Ergenekon destanı olarak bilinen Türk Türeyiş efsanelerinin en eski kaydı olarak yorumlanıyor.

Mitoloji

Çin Mitolojisi'nde yaratılış efsaneleri

Tao, başlangıçta henüz amorf halinde bir kozmik yumurta şeklindeyken, karanlıklarla kaplıydı. Zamanla içinde ‘’Pangu(P‘an ku)’’ doğar. Bu beş elementten oluşur.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinin hazin aşk öyküsü: Aneyas ve Elissa

Troya’dan kaçan Ayneyas’ın gemisini, azgın fırtına Kartaca’ya sürükleyip getirdi. Henüz kentleşme çalışmalarını sürdüren ülkenin kraliçesi Elissa da; deniz kazasına uğrayan Troyalı Ayneyas ve yoldaşlarını konağına...

Mitoloji

Dünya ve Çin Mitolojisinde Kaplumbağa

Çin mitolojisinde kaplumbağa bilgeliği ve mutluluğu temsil eder, her ayağı dört ana elementten birinin simgesidir. Taoizmde de evreni ve kutsallığı simgeler, hatta yumurtamın kabuklarını ayinlerde kutsanma için...

Mitoloji

Baltık savaş tanrısı Patollo

Patollo Baltık savaş tannsıdır. Slav, Rus ve Prusya mitolojilerinde ise Peckols (Pecullus, Pikoulis), adıyla meşhurdur ve ölülerden sorumlu asabi bir yeraltı tanrısıdır. Hıristiyanlar ise onu şeytanla...

Mitoloji

Yunan Mitolojisinde bir anne titan: Leto

Leto, Yunan mitolojisi ye göre; ikizlerini, sürekli olarak kocasının âşıklarından intikam almaya çalışan tanrıça Hera’nın gönderdiği dev yılandan korumaya çalışan talihsiz anne titandır.

Mitoloji

İslam Mitolojisi'in ünlü devi: Uc b. Unuk

Efsanelere göre;Uc adlı dev çok uzundu. Tufanda su ancak beline ulaşabildi. Bundan dolayı Tufanda ölmedi. Nuh’a gemi yapımı için ağaç taşımada yardımcı olduğu için Allah'ın onu kurtardığı rivayet...

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Sedna

Eskimo Mitolojisi'nde Sedna bir insanken ruhlar aleminde Su Tanrıçasına dönüşen karakterdir.

Mitoloji

Araplar Evliyası Türbesi ormanı koruyor

Evliyalar gezdiğine inanılan ormandan köylüler, ağaç kesmiyor, kuruyan odun ve dallar ise sadece cami ve Kur'an kurslarında ısınma amaçlı kullanılıyor.

Mitoloji

Truva atının aslında bir gemi olduğu iddia edildi

Arkeolog Francesco Tiboni, İlyada destanında da Yunanlıların gemilerini detaylarıyla listelemekte olduğunu vurguluyor. Yunancada at anlamına gelen hippos kelimesini, Fenikelilerin at figürlü bir çeşit gemisi için de...