Mitoloji

Sarı Saltuk’un ejderha ile savaşı

Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-i Veli’de yer alan Sarı Saltuk’un ejderha ile savaştığı menkıbe

 Sarı Saltuk’un ejderha ile savaşı

Tahta Kılıçlı Saru Saltuk'un (Sarı Saltuk) Ejderha'yı öldürmesi

Ejderha Kalıgra adlı bir kaleyi ele geçirmiş ve bu kalenin halkı uzaklardaki başka bir kaleye kaçmak zorunda kalmışlardır. Saru Saltuk, Ulu Abdal ve Kiçi Abdal’la beraber uçan bir seccade üzerinde bu kaleye gelir. Saru Saltuk, Ulu Abdal ve Kiçi Abdal’dan kapıya doğru gitmelerini ister ve kendisi kale duvarlarına tırmanarak kaleye girer. Kaleye tırmandığı esnada elleri ve ayakları kayalarla bir olarak rahat tırmanmasını sağlar. Kaleye girince doğrudan ejderhanın üstüne yürüyüp nara atar, ejderha da bir nefes alıp kuyruğunu kımıldatır ve kükrer. Saru Saltuk, eline ok ve yay alır, yedi başına birer ok atar. Ejderha can acısından Saru Saltuk’a belinden sarılıp sıkar. Saru Saltuk, yanındaki kılıcı unutur ve Hızır’ı çağırır. Hızır, bu esnada Hacı Bektâş-i Veli ile sohbet etmektedir. Hacı Bektaş, Hızır’a hitaben “Saru Saltuk’u ejderha bunalttı, kılıcını unuttu, tez imdadına yetiş, kılıcını hatırlat.” der. Hızır, hemen kalkarak Kalıgra’ya gider ve mızrağıyle ejderhaya vurur, mızrak ejderhayı deler. Daha sonra Saru Saltuk’un kılıcına dokunup “Ey gerçek er! Yanındaki kılıcı çekip başını kessene!” der. Sarı Saltuk, Tahta kılıcı çekip ejderhanın yedi başını da birer birer keser. Ulu Abdal’la Kiçi Abdal, kalenin kapısından dolanıp gelirler. Ejderhanın öldürdüğünü görürler. Sonra hep beraber kaleden çıkıp yola düşerler. Saru Saltuk, ejderha savaşında pek susadım der. Dört yana bakarlar ancak su bulamazlar. Saru Saltuk, eliyle dört beş yeri kazar, kazdığı yerlerden su çıkıp akmaya başlar. Sonra bir çoban bulup onunla kalenin beyine “Ejderha öldürüldü.” diye haber salarlar. Kalenin beyi gelip ejderhanın öldüğünü görür ve Saru Saltuk’a gönülden bağlanıp Müslümân olur

Yorumlar