Mitoloji

Mitoloji

Herkül'ün ünlü sopasını gösteren kabartma bulundu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Atatürk Barajı kıyısında bulunan Romaaskeri gözetleme kulesinin giriş kapısında, Herkül'ün sopasının kabartması tespit edildi.

Mitoloji

Hades'in beş ırmağı ve Mnemosyne

Acı nehir, keder ırmağı Acheron, iniltiler nehri Cocytus , nefret nehri Styx, ateş nehri Pyriphlegethon ve unutmanın nehri Lethe Hades'in 5 ırmağıdır.

Mitoloji

Pandareos efsanesi

Odysseia'da Penelope çok bunaldığı bir gece, canını alsın diye tanrıça Artemis'e yakarır, o sırada da Pandareos ve kızlarının başına geleni anımsar ve anlatır:

Mitoloji

Titanlar: İkinci nesil tanrılar

Yunan mitolojisinde Titan dev anlamına gelir.

Mitoloji

Prometheus: Ateş Hırsızı

Adı önceden gören anlamına gelen Prometheus kahindir ve Gaia, Kronos'a nasıl devrilece­ğini haber verdiyse, Prometheus da Zeus'un bir gün tahtından düşeceğini bilir.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinin tek gözlü devleri: Kykloplar

Türkçeye (Dede Korkut Hikayelerinde de görünen) Te­pegöz diye çevirebileceğimiz Kykloplar tek gözlü devlerdir.

Mitoloji

Graialar: Üç Kocakarı

Gorgonların kardeşleri olan Graialar; Pontos ve Gaia'nın çocukları Phorkys ile Keto'nun kızlarıdır.

Mitoloji

Yarım Akıllı Titan: Epimetheus

Prometheus, kardeşine Zeus'tan hiçbir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinin üç kafalı devi: Geryon

Geryon veya Geryoneus adıyla Theogonia’da iki kez adı geçen dev Erytheia adasında sığırtmaçlık yaparken Herkül tarafndan öldürülür.

Mitoloji

Harpyalar: Kapıp kaçıranlar

Aello ve Okypet adından sık söz edilen iki Harpia'dır. Bazı kaynaklarda üçüncü bir Harpya'nın sözü geçer, Kelaino diye anılan bu yaratık fırtınadan önceki gök kararmasını simgeler.