Mitoloji

Mitoloji

Kutup yıldızının kimliği neden sürekli değişiyor?

Kutup yıldızı hangi yıldız? Aslında kaç kutup yıldızı var? Şu anki kutup yıldızı hangisi. Gelecekteki kutup yıldızı hangisi olacak? Ferda Ercan Uyulan yazdı: Thuban'ın gizemi: Geçmişin ve geleceğin kutup...

Mitoloji

Tanrıça Leto, Apollon'u Patara'da doğurmuş olabilir

Patara Antik Kenti'ndeki hurmalık alanın Anadolu kökenli tanrıça Leto'nun Apollon'u dünyaya getirdiği yer olarak kabul edilen hurmalık olabileceği öne sürüldü.

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Adapa (Oannes)

Sümer mitolojisinde göre Adapa tanrısal soydan gelen bir fanidir ve hem ilk insan hem de ilk kraldır.

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Tanrıça Nü Wa

Çin Mitolojisi’nin Yaratıcı Tanrıçası olan Nü Gua adıyla da bilinen Nü Wa'nın yarattığı insanlar, soylu insanlar olarak kabul edilir. Çinlilerin yelpaze kullanma alışkanlığının da Nü Wa’ya dayandığını biliyor...

Mitoloji

Çinliler Ergenekon Destanını değiştirdi iddiası

Türk Mitolojisi üzerine araştırmalar yapan Asyalı işadamlarından Altay Orda Derneği Başkanı ve Şamanik ruhani lider Akay Kine, Türklerin Bozkurt Destanının bilindiği gibi olmadığını iddia etti.

Mitoloji

Zeus'un çapkınlık için girdiği kılıklar

Baş Tanrı da olsa bir kocanın uçkur söz konusu olduğunda her daim eşinden korkacağını gösteren Zeus'un çapkınlık yapmak için hangi kılıklara girdiğini biliyor musunuz?

Mitoloji

Dünden bugüne güneş sembolünün evrimi

Güneş sembol, farklı kültürlerde ne anlama geliyordu?

Mitoloji

Ejderhanın tarihine yüzeysel bir bakış

Antik dünyada ejderhalar, kıvrımlı bedenleriyle ezmeye ve zehirli nefesleriyle öldürmeye hazır devasa yılanlar olarak tasvir ediliyorlardı

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Parmak Adam Erkecey

Ecene nedir? Erkecey kimdir?

Mitoloji

Mit, mitoloji, efsane, masal ve destan arasındaki farklar

Destan nedir, mitoloji nedir, efsane nedir, masal nedir?