Mitoloji

Mitoloji

Denizlerin ve atların tanrısı: Poseidon

Eski Yunan’da Poseidon’a tapınmak çok yaygındı. Denizciler denizin sakin kalması için ona kurbanlar adıyordu.

Mitoloji

Yunan mitolojisinde tanrılar

Yunan mitolojisinde tanrılar dünya üzerindeki egemenliklerine göre üç gurupta incelenmektedirler

Mitoloji

Vikinglerin yön gösteren Güneş Taşları

Viking efsanelerinde bahsi geçen gizemli “güneş taşları ”güneşsiz gökyüzünde yönlerini bulmalarını sağlıyordu. Peki ama gerçekte neyin nesiydi bu taşlar?

Mitoloji

Ölü ağzına para koymanın mitolojik kökeni

Antik Yunan'da ölüler niçin ağzının içine metal para konularak gömülürdü?

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Hera

Hera, tipik Yunan Tanrıçası olarak Yunan yarımadasının ırk, soy, din ve dünya görüşlerini, çıkarlarını Anadolu’ya ve Ege’ye karşı savunmuştur.

Mitoloji

Türklerin en eski Türeyiş destanı kaydı

Çin kaynaklarında yer alan Cou-şu efsanesi; Bozkurt / Ergenekon destanı olarak bilinen Türk Türeyiş efsanelerinin en eski kaydı olarak yorumlanıyor.

Mitoloji

Çin Mitolojisi'nde yaratılış efsaneleri

Tao, başlangıçta henüz amorf halinde bir kozmik yumurta şeklindeyken, karanlıklarla kaplıydı. Zamanla içinde ‘’Pangu(P‘an ku)’’ doğar. Bu beş elementten oluşur.

Mitoloji

Yunan Mitolojisinin hazin aşk öyküsü: Aneyas ve Elissa

Troya’dan kaçan Ayneyas’ın gemisini, azgın fırtına Kartaca’ya sürükleyip getirdi. Henüz kentleşme çalışmalarını sürdüren ülkenin kraliçesi Elissa da; deniz kazasına uğrayan Troyalı Ayneyas ve yoldaşlarını konağına...

Mitoloji

Dünya ve Çin Mitolojisinde Kaplumbağa

Çin mitolojisinde kaplumbağa bilgeliği ve mutluluğu temsil eder, her ayağı dört ana elementten birinin simgesidir. Taoizmde de evreni ve kutsallığı simgeler, hatta yumurtamın kabuklarını ayinlerde kutsanma için...

Mitoloji

Baltık savaş tanrısı Patollo

Patollo Baltık savaş tannsıdır. Slav, Rus ve Prusya mitolojilerinde ise Peckols (Pecullus, Pikoulis), adıyla meşhurdur ve ölülerden sorumlu asabi bir yeraltı tanrısıdır. Hıristiyanlar ise onu şeytanla...