Mitoloji

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Parmak Adam Erkecey

Ecene nedir? Erkecey kimdir?

Mitoloji

Mit, mitoloji, efsane, masal ve destan arasındaki farklar

Destan nedir, mitoloji nedir, efsane nedir, masal nedir?

Mitoloji

Kahramanın Sonsuz Yolculuğunun formülü

Ünlü mitolojist Joseph Campbell’in efsane ve masallarda kullanılan ana yapıyı formülleştiren eseri Kahramanın Yolculuğu'na göre (Hero’s Journey) maceranın aşamaları nelerdir?

Mitoloji

Zeytin Ağacı sembolizmi

Okültizm uzmanı yazarımız Ferda Ercan Uyulan'ın kaleminden, zeytin ağacının derin sembolizmi:

Mitoloji

Urartuların dini inançları ve Urartu Tanrıları

Urartu Tapınakları ve açık hava kutsal alanlarında yapılan törenlere bakıldığında Urartu Krallığı’nda dinin günlük hayatta önemli yer tuttuğu anlaşılmaktadır.

Mitoloji

Velayetnamelerdeki ejderha motifinin mitolojik arka planı

Ejderha inancı, velîlerin ejderha ile mücadele ettikleri menkıbelere nasıl yansımıştır ve neleri sembolize etmektedir.

Mitoloji

İslamiyet'te ve Halk İnançlarında Velilik ve Keramet

Veli nedir? Kimlere veli denir? Veliler kaça ayrılır? Keramet nedir? Neden velilerin keramet göstermesi beklenir? Horasan Erenleri nasıl velileşti?

Mitoloji

Gayb Erenleri: Ricalü'l Gayb

Gayb Erenleri yani Ricalü'l Gayb kimlere denir? Ferda Ercan Uyulan'ın kaleminden; Kutub, Kutb'ül-Aktab, kutuplar, imameyn, Evtad, Büdela, Rukaba, Nüceba, Nukaba, üçler, yediler, kırklar...

Mitoloji

Hititlerin Yazılıkayası aslında Evren'i sembolize ediyormuş

Hititlerin 3,200 Yıllık gizemi aydınlanıyor. Bir takvimi ve saat olarak kullanıldığı anlaşılan Yazılıkaya'nın bir özelliğinin de Evren'i sembolize etmek olduğu keşfedildi.

Mitoloji

Mitolojik Öyküler: Samanyolu ve Süt Yolu (milkway) adı nereden geliyor

Güneş Sisteminin de içinde bulunduğu gökadaya biz Samanyolu diyoruz ama Batılılar Süt Yolu anlamına gelen Milkway diyorlar. İşte mitolojiye göre her iki adlandırmanın kökeni: