Mitoloji

Mitoloji

Urartuların dini inançları ve Urartu Tanrıları

Urartu Tapınakları ve açık hava kutsal alanlarında yapılan törenlere bakıldığında Urartu Krallığı’nda dinin günlük hayatta önemli yer tuttuğu anlaşılmaktadır.

Mitoloji

Velayetnamelerdeki ejderha motifinin mitolojik arka planı

Ejderha inancı, velîlerin ejderha ile mücadele ettikleri menkıbelere nasıl yansımıştır ve neleri sembolize etmektedir.

Mitoloji

İslamiyet'te ve Halk İnançlarında Velilik ve Keramet

Veli nedir? Kimlere veli denir? Veliler kaça ayrılır? Keramet nedir? Neden velilerin keramet göstermesi beklenir? Horasan Erenleri nasıl velileşti?

Mitoloji

Gayb Erenleri: Ricalü'l Gayb

Gayb Erenleri yani Ricalü'l Gayb kimlere denir? Ferda Ercan Uyulan'ın kaleminden; Kutub, Kutb'ül-Aktab, kutuplar, imameyn, Evtad, Büdela, Rukaba, Nüceba, Nukaba, üçler, yediler, kırklar...

Mitoloji

Hititlerin Yazılıkayası aslında Evren'i sembolize ediyormuş

Hititlerin 3,200 Yıllık gizemi aydınlanıyor. Bir takvimi ve saat olarak kullanıldığı anlaşılan Yazılıkaya'nın bir özelliğinin de Evren'i sembolize etmek olduğu keşfedildi.

Mitoloji

Mitolojik Öyküler: Samanyolu ve Süt Yolu (milkway) adı nereden geliyor

Güneş Sisteminin de içinde bulunduğu gökadaya biz Samanyolu diyoruz ama Batılılar Süt Yolu anlamına gelen Milkway diyorlar. İşte mitolojiye göre her iki adlandırmanın kökeni:

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Valkyrie'ler

İskandinav Viking Mitolojisinde 'Valkyrie'ler, Tanrı Odin'in kadın savaşçı hizmetkarlarıdır. Sadece savaş sırasında ölmek üzere olan savaşçılara görünüyorlardı.

Mitoloji

Türk Mitolojisine göre kıyamet ve kıyamet sebepleri

Türk Mitolojisi ve Altay inançlarında göre kıyamet neden ve nasıl kopacak, o gün neler olacak? Kalgançı Çak nedir? Kalganan Gün nedir?

Mitoloji

Türk Mitolojisinde Kurt Motifi

Hun destanlarına göre Türkler erkek kurttan, Göktürk destanlarına göre ise Türkler dişi kurttan türemişlerdir.

Mitoloji

Mitoloji Kahramanları: Ülgen Han ya da Bay Ülgen

Ülgen kimdir? Tanrı Ülgen'in özellikleri, bilinen diğer adları nelerdir? Türk Mitolojisindeki Ülgen'in diğer mitolojilerde özdeş tutuluğu tanrılar hangileridir?