Kültür Sanat

YAPEX Fuarı 22 Eylül'de İstanbul'da başlayacak

YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, Kırsal Miras ve Kent İlişkisi temasıyla 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açacak.

YAPEX Fuarı 22 Eylülde İstanbulda başlayacak

YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtımın işbirliği, Tarihi Kentler Birliğinin desteği ile bu yıl 22-24 Eylül tarihleri arasında “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Fuar Dr. Mim.Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde

TKB İstanbul Buluşması ile eşzamanlı olarak yapılacak olan Fuar kapsamında TKB Meclis Olağan 2. Toplantısı ile TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi de izlenebilecek. Fuar, Yenikapı’daki Dr. Mim.Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek.

Fuarda kırsal miras ve kent ilişkisi ayrıntılı şekilde ele alınacak

Fuar bu yıl geniş bir etkinlik yelpazesine sahip. Kırsal mirasın ayrıntılı olarak ele alınacağı fuarda kent ve kır ilişkisi, kırsal alanda insan etkisinin olası sonuçları ile doğayla uyumlu yerleşim alanlarının tabi olduğu zorunluluklar, hem kent hem de kır yaşamının başlıca sorunları, doğal miras alanlarımız konuşulacak.

Ülkemizde son yıllarda doğal ve kültürel varlıkların korunmasında farklı kesimlerin ortak bir çizgide buluşmaya başlaması, gözle görünen olumlu bir değişim sağlamıştır. Doğal mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgütlenmeye uzanan bu çok boyutlu yaklaşım, “köklü değerlere” ilgiyi arttırmıştır. Geleneksel çarşılardan sokak dokularına, havza ve ülke bütününe yayılan ortak işbirlikleri kurulmasının önü açılmıştır.

Köylerimiz hâlâ orada yaşayanlarındır. Her türlü koruma süreci, üretim ve örgütlenme mekanizması bizzat orada yaşayanların iradesiyle yürütülmelidir. Yerel yönetimler, planlamalarını bunu gözeterek ele almalıdır. Artık biliyoruz ki “kentten köye göç” süreci hızlanmıştır. Geleneksel olanla yeni olanın buluşma, kaynaşma sürecidir bu aynı zamanda. O nedenle yerel yönetimlerin de bu ilişki süreçlerini, değişim noktalarını yakından takip etmesi, muhatabını iyi tanıması gerekir.

Geleceğin dünyasında köyler gerçekten yaşayabilecek mi?

Hızla değişen dünyamızda kırsal yerleşimlerin giderek küçüldüğüne, kırsal yaşam biçiminin kaybolduğuna tanık oluyoruz. Bugün sadece ülkemizde değil tüm dünyada kentli nüfus giderek artarken kırsal nüfus dramatik biçimde azalıyor. ÇEKÜL Vakfının 30 yıldır savunduğu “Köyler Yaşamalıdır” sloganını benimserken, diğer yandan da “Geleceğin dünyasında köyler gerçekten yaşayabilecek mi?” sorusu akıllara geliyor. Kırsal mirasın korumasındaki sorunları daha iyi anlayabilmemiz için, değişen dünya düzeninde “kır”ın nasıl yer aldığını, kır-kent ilişkisini ve kırsalın değişimin neresinde durduğunu tespit etmeliyiz.

Tarihi Kentler Birliği'nin Kırsal Miras Programı

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği 500’e yakın üye belediyesi ile, 11 yıldır YAPEX Fuarının ana destekçisi. Ülkemizin kentsel, kültürel ve doğal mirasını bir ortak miras anlayışıyla koruyarak yaşatmak için projeler üreten ve uygulayan tarihi kentlerin, kırsal mirasın korunması çalışmalarındaki görev ve sorumlulukları kuşkusuz çok büyük. ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği 2019 yılında, 7 bölgeden 38 köyde “Kırsal Miras Programı” yürüttü, raporladı ve erişime açtı. YAPEX Fuarında bu raporun sonuçlarının paylaşılacağı bir zemin hazırladı. Yerel yönetimlerin, sivil ve özel restorasyondan turizme, kültür rotasından yeni nesil imece yöntemlerine, yaklaşımları ve uygulama örnekleri, fuar kapsamında yapılacak oturumlarda ziyaretçilerle buluşacak.

YAPEX Fuarında, kırsal mirasımızın gücünü ve sorumluluklarımızı “yeniden hatırlayarak” iyi uygulama ve yönetim modellerini konuşmak istiyoruz. Sadece TKB üyesi belediyeler değil, hızla gelişen teknolojileri temsil eden ve geleneksel malzemenin niteliğini arttırmayı hedefleyen firmalar; kırsaldaki üretim girişimleri; gıda kooperatifleri; kültürel mirasın korunması alanında çalışan platformlar gibi sivil oluşumlar da bu fuarda buluşacaktır “Kültür ve üretim çeşitliliği”nin görünür kılınması bu noktada önemlidir. Tüm bu çabalar ancak kültürel ve doğal varlıklara farkındalık yaratmak, yitirilmesini önlemek, “bilinç ortamını” doğru güçlendirmek, kimliğine uygun yaşatmakla süreklilik kazanır. YAPEX Restorasyon  Fuarının bu konuda önemli bir ortam yaratması gelecek için “yol gösterici” olacak, kentlerimizin kimliğini güçlendirmesine olanak sağlayacaktır

YAPEX FUARI ETKİNLİK PROGRAMI

Yerel zenginliklerin ve işbirliklerinin de sivil oluşumlar ve belediyeler tarafından tekrar değerlendirildiği ve projelendirildiği süreçte düzenlenen fuar programında; TKB üyesi kentlerin temsilcilerinin ve ÇEKÜL uzmanlarının katılacağı “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi Paneli”, Anadolu’nun tohumları Buluşması, Ekolojik çiftlikler, Tıbbi Aromatik Bitkiler eğitimleri ve Gıda toplulukları ve Kooperatif uygulamalarında örneklerin de olduğu yoğun bir etkinlik programı yer alıyor. 

22 EYLÜL 2021, Çarşamba

 • 10:00 FUARIN ZİYARETE AÇILIŞI 
 • 11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
 • 12:00 TKB KORUMA ÖZENDİRME YARIŞMASI SERGİ AÇILIŞI

23 EYÜL 2021, Perşembe

 • 11:00 – 13:00 TKB İSTANBUL BULUŞMASI 
 • TKB MECLİS OLAĞAN 2. TOPLANTISI
 • TKB KORUMA ÖZENDİRME YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 

24 EYLÜL 2021, Cuma

 • 11:00 – 12:30 PANEL: KIRSAL MİRAS VE KENT İLİŞKİSİ
 • Moderatörler: Ahmet Onur Altun, Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)
 • Konuşmacılar: TKB üyelerinden uygulama örnekleri 

EĞİTİMLER VE SÖYLEŞİLER

22 Eylül 2021

 • Drog Hazırlanışı ve Kullanımı
 • Tıbbi Çayların Hazırlanışı ve Kullanımı
 • Maserat Hazırlanışı ve Kullanımı
 • Balkon Bahçeciliği

23 Eylül 2021

 • Tohumluk Sınıflandırması ve Seçimi
 • Tohum Saklama
 • Tohum Örnekleri
 • Yerel Tohumlar

24 Eylül 2021

 • Baharat Bitkileri
 • Uçucu Yağ Bitkileri 
 • İlkyardım Bitkileri
 • Arıtıcı Bitkiler

Fuar 22-24 Eylül 2021 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar alanına e-davetiye ile giriş kabul edilecek.

E-davetiye kayıt : http://www.yapex.com/register.php

http://www.yapex.com/restorasyon

Yorumlar