vakvak-uslubu-nedir

Mitoloji

Vakvak Ağacı nedir?

İslam Halk inanışlarına göre bir cehennem ağacıdır. İslam kaynakları dışında Avrupa, Asya ve Hint kaynaklarında da benzer efsaneler vardır.