bilimsel

Okumakla uzun yaşamak arasında garip bir bağlantı keşfedildi

Kitap Okumanın Uzun Ömürle İlişkisi araştırmasına göre günde yarım saat kitap okuyan insanları daha uzun ömürlü oluyorlar.

Okumakla uzun yaşamak arasında garip bir bağlantı keşfedildi

Yazar Levent Ağaoğlu ilginç bir bilimsel araştırmaya dikkat çekti.

Sonuçları Social Science & Medicine dergisinde yayınlanan "Günde Bir Bölüm
Kitap Okumanın Uzun Ömürle İlişkisi" (A Chapter a Day – Association of Book Reading with Longevity) başlıklı araştırma Yale Üniversitesi ekibince gerçekleştirildi. 

50 yaş üstü 3i635 kişinin okuma alışkanları araşırıldı

“Araştırma kapsamında 50 yaş ve üstü 3 bin 635 kişinin okuma alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar, cinsiyet, ırk ve eğitim gibi faktörler kontrol edilerek haftada 3,5 saat ve üzeri okuyanlar, haftada 3,5 saate kadar okuyanlar ve hiç okumayanlar olarak üç gruba ayrıldı. 

Araştırmacılar, 12 yıla kadar haftada 3,5 saatten fazla okuyanların ölme olasılığının yüzde 23, haftada 3,5 saate kadar okuyanların ise yüzde 17 daha az ölme olasılığının olduğunu keşfettiler.

Araştırma sırasında, kitap okumayanların yüzde 33’ü, kitap okuyanların yüzde 27’si öldü.

Kitap okumayanlar 85 ay (7,08 yıl) yaşarken, kitap okuyanlar 108 ay (9 yıl) yaşadılar. Yani kitap okumak 23 aylık hayatta kalma avantajı sağladı. 

Bu arada, araştırmaya katılanların yüzde 87’si kurgu kitapları okudu. 

Araştırmaya göre kitap okumak süreli yayın okumaktan daha uzun yaşatıyor

Araştırma, süreli yayınlardan ziyade kitap okumayı daha uzun bir yaşamla ilişkilendiriyor. Kitap okumak gazete veya dergi okumaktan daha fazla fayda sağlıyor. Bu etki, kitapların okuyucunun zihnini daha fazla meşgul etmesinden, daha fazla bilişsel fayda sağlamasından ve dolayısıyla yaşam süresini uzatmasından kaynaklanıyor. 

Araştırmacılar ayrıca, çalışma katılımcılarının kitap okumaktansa süreli yayınları okumaya önemli ölçüde daha fazla zaman harcadıklarına dikkat çekiyor ve kitaba geçmelerini öneriyor.

Araştırmacılar gelecekte, e-kitapları ve sesli kitapları okumanın benzer etkileri olup olmadığını araştırmayı planlıyor.”

Yorumlar