Mitoloji

Titanlar: İkinci nesil tanrılar

Yunan mitolojisinde Titan dev anlamına gelir.

Titanlar: İkinci nesil tanrılar

İkinci nesil tanrılardır. Yunan mitolojisinde tanrılar üç ana gruba ayrılır. Evreni oluşturan ilk tanrılar, öncül tanrıları tahtından eden Titanlar ve Titanları tahtından eden Olimpos tanrıları... Titan dev anlamına gelir. Hesiodos Titan sözcüğünde çifte bir etimoloji gösterir: Uzatmak, yayılmak anlamına gelen "titainein" ve öç anlamına gelen "tisis" ama Titanlar Kykloplar ve Hekatonkheirler gibi doğa dışı, azman yaratıklar değildir.

Titanların çağı,  Olimpos Tanrıları tarafından Titanomahi (Titanlar Savaşı) bitirilmiştir.

Uranos'la Gaia'dan doğan altı er­kek evlada Titan, altı kız evlada da Titanides denir.

Erkek Titanlar:

Okeanos,

Koios,

Krios,

Hyperion,

İapetos

Kronos.

Dişi Titanlar:

Theia,

Rheia,

Themis,

Phoibe

Mnemosyne

Zeus'la birleşen Themis ve Mnemosyne dı­şında, öbür Titanlar ve Titanidler aralarında evlenirler.

Hesiodos Theogonia'nın büyük bir bölümünü bu Titanlardan doğan yaratıkları saymaya ayırır.
Okeanos kendi gibi bir deniz tanrıçası olan Tethys'le evlenip Okeanos kızlarını meydana getirirler.

Hesiodos bunların üç bin olduğunu söyler ve başta Styks olmak üzere Asia, Elektra, Doris, Eurynome, Dione, Kalypso gibi bazılarının adlarını sayar.

Koios Phoibe ile birleşir, Asteria ve Leto'yu meydana getirirler. Kendileri de çocukları da parlaklığı simgeleyen göksel varlıklardır.

Leto Zeus'la birleşip Apollon'la Artemis'i doğurur.

Krios, Pontos'un kızlarından Eurybie ile ev­lenir. Çocukları, Astraios, Pallas ve Perses'tir. Hyperion'la

Theia'nın birleşmesinden Eos (Şafak), Helios (Güneş) ve Selene (Ay) mey­dana gelir.

İapetos, Okeanos kızı Asia (ya da Klymene) ile evlenir, çocukları Atlas, Prometheus, Epimetheus ve Menoitios'tur.

arkeolojikhbaber.com

Yorumlar