Kültür Sanat

Bazaart Projesi 25 Martta The St. Regis Hotelde başlayacak

Her Eve Bir Sanat misyonu üstlenen Bazaart 2019, 25-28 Mart 2019 tarihleri arasında The St. Regis Hotel’de gerçekleşecek.

 Bazaart Projesi 25 Martta The St. Regis Hotelde başlayacak

Bazaart Projesi, "Her Eve Bir Sanat" ana fikrinden yola çıkarak Yeniköy Rotary Kulübü desteği ile 25-28 Mart tarihleri arasında The St. Regis Hotel’de tüm sanatseverlere açık olarak bu sene de sanat öğrencilerini, sanatseverler ve koleksiyonerler ile bir araya getirerek eserlerini sergilemeye devam ediyor.

Bazaart 2018 yılında; ilk defa Melike Bayık küratörlüğünde, Bazaart Talks ile sanatseverleri değerli isimlerle buluşturdu. Bazaart Talks, bu yıl da değerli konukları ve panel konuları ile sanatseverlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bazaart’ın bu yılki jürisinde; EKAV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihçisi Akademisyen Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Modern ve Çağdaş Türk Sanat Koleksiyoneri ve Baraz Galeri Kurucu Yahşi Baraz, Yeditepe Üniversitesi Sanat Tarihçi, küratör ve akademisyen Prof. Dr. Marcus Graf, sanatçı Mustafa Horasan ve sanat tarihçi akademisyen Nazlı Pektaş yer alıyor.
Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Komitesi’nin yürüttüğü ve desteklediği Bazaart Projesi, bu yıl The St. Regis Hotel, Polisan, Mavi Jeans, ABC, Homend, EL-ON, Durko ve şahsi bağışların sponsorluğunda gerçekleşecek, ayrıca cam sanatçısı Levent Sağol anısına da özel ödül verilecektir.

Panel Programı

Sanatsal pratikler ve teoriler üzerine

Bazaart’ın ilk panelinde sanatçıların geçmişten bugüne ürettikleri sanat eserlerini ne gibi malzemeler ve medyumlarla ortaya koyduklarını tartışılacaktır. Bugün sanat üretimi salt malzeme ve teknik bilgisi dışında kavramsal bir bilgi birikimi ve teoriyi de içinde barındırmaktadır. Panel ise günümüz üretim pratikleri ve araştırma yöntemlerini irdeleyecek, geçmişten bugüne değişen üretim tekniklerine ve yaklaşımlarına odaklanacaktır.

Moderatör: Marcus Graf

Konuşmacılar:

  • Leyla Emadi
  • Ferhat Özgür
  • Orhan Cem Çetin

Türkiye sanat ortamı ve güncel ekonomik piyasa açısından koleksiyonerlik

Bazaart’ın bu oturumunda birbiri ile entegre halde olan dünya toplumlarının güncel ekonomik dengesizlikler dahilindeki sanat yatırımlarını nasıl gerçekleştirdiği ve sanat koleksiyonerliği konusunda hangi eserleri, ne gibi alım yöntemleri ile koleksiyonlarına ekledikleri incelenecektir. Günümüz sanat ortamında ve ekonomik kriz içinde lüks bir tüketim sayılan sanat yapıtı koleksiyonerliği neden ve hangi gerekçelerle alınmalı ve krize rağmen neden sanat yatırımı yapılmalı konuları tartışılacaktır.

Moderatör: Esra Aliçavuşoğlu

Konuşmacılar:

  • Feride İkiz
  • Gökşen Buğra
  • Ayşegül Yazıcı

Hüsamettin Koçan ile hayal etmek ve gerçekleştirmek üzerine  sohbet

Bazaart’ın bu son paneli ise sanatçıların yapıtlarındaki uzun soluklu araştırma, inceleme ve üretime odaklanarak sanatçının özündeki tutku meselesini tartışmaya açacaktır. Sanata ve sanatsal pratiğe karşı duyulan istek ve üretme arzusu ile sanatçının yegane amacı ortaya çıkmaktadır. Sanatçı bir eseri üretirken formal ya da kavramsal olarak istekli bir biçimde konuyu sürdürme yönünde bir eğilim gösteriyorsa bu noktada tutku söz konusudur. Sanatçının merak ve araştırmacı bir ruh ile bireysel ve toplumsal açıdan kendisine ve sosyal yapıya katkıda bulunarak büyük bir tutku ile üretimini sürdürmesi konusu bu panelde tartışılacaktır.

Moderatör: Melike Bayık

Konuşmacı: Hüsamettin Koçan

Yorumlar