Biyoloji

Köpekler niçin başlarını yana eğer?

Köpekler neden sık sık başlarını yana eğiyor? Bilimsel olarak araştırıldı, işte sonuçlar:

Köpekler niçin başlarını yana eğer?

Köpekler sık sık başlarını yana eğmesine dair araştırma sonuçları "Köpeklerde baş eğmenin keşifsel analizi" adlı makalede açıklandı. Makaleye göre;  baş eğmelerin, yanal beyin fonksiyonlarının bilgileri işlemek için köpeklere yardımcı olmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Animal Cognition dergisinde yayınlanan makale 40 köpeğin karıldığı bilimsel incelemeyi konu ediniyor. Araştırmacılar, ortaya çıkan zorlukları gözlemlerken, köpeklerin başlarının eğilmesine dikkat ettiler ve başlarını hanig hallerde, hangi yöne eğdiklerini not ettiler.

Araştırmaya dahil edilen köpeklerden yedisi, nesnelerin isimlerini öğrenmede oldukça usta olduklarını kanıtlamış yetenekli kelime öğrenenler (GWL'ler) olarak sınıflandırıldı. Kalan 33 köpek, oyuncakların adlarına yeterince aşina olmaları için üç aylık eğitimden geçirilen aile köpekleriydi.

Çalışmanın sonuçları, GWL köpeklerin başlarını aile köpeklerinden önemli ölçüde daha fazla eğdiğini ve eğim yönünün, sahibinin konumu veya ses kaynağı ile hiçbir ilgisi olmadığını gösterdi. Tüm köpekler, çalışmadan önce oyuncaklara eşit derecede aşina olacak şekilde eğitildiğinden dolayı araştırmacılar, oyuncak popülaritesinin eğim tetikleyicisi olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar.

Bunun yerine, eğilmenin anlamlı kelimelere yanıt olarak olabileceğini öne sürüyorlar, bu da gözlemsel çalışma sırasında GWL köpeklerin neden daha sık eğdiklerini açıklayabilir. Yani başını eğme, köpeğin artan dikkatinin bir göstergesi olabilir ve kafa eğim yönü ile köpeğin insan sesini nöral işlemesi arasında bir ilişki olduğuna işaret ediyor olabilir.

Çalışma yazarları, "Nesne sözlü etiketleri bağlamında, tek başına uyaranın aşinalığı baş eğmelerini ortaya çıkarmak için yeterli değildi" diyor ve ekliyor: "Bu nedenle, köpeklerin davranışlarındaki farklılığın (GWL köpekleri için) anlamlı kelimeler duyma ile ilgili olabileceğini ve artan dikkatin bir işareti olabileceğini öneriyoruz. Baş eğmeler, muhtemelen oyuncağın adını duyduğunda köpeklerin hafızasında (örneğin, görsel bir görüntüye isim) çapraz modal bir eşleşme oluşmasıyla da ilgili olabilir."

Açıklama şu şekilde devam ediyor: "Köpek beyninde insan seslendirmelerinin işlenmesinde lateralizasyon için kanıtlar var, ancak bu çalışmadaki az sayıda GWL köpeğinin bulunması, popülasyon düzeyinde bir doğrulama sapmasının araştırılmasını engelliyor. Daha büyük bir örneklem büyüklüğüne sahip gelecekteki çalışmalar, baş eğme yönü ile insan seslendirmelerinin sinirsel işlenmesi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için davranışsal ve sinirsel yaklaşımları birleştirebilir."

Levent Öztürk - chip.com.tr

Yorumlar