Mitoloji

Zeus'un çapkınlık için girdiği kılıklar

Baş Tanrı da olsa bir kocanın uçkur söz konusu olduğunda her daim eşinden korkacağını gösteren Zeus'un çapkınlık yapmak için hangi kılıklara girdiğini biliyor musunuz?

Zeusun çapkınlık için girdiği kılıklar

“Zeus’un çapkınlıkları” aslında sığ hikayeler değildir. Aksine sembolik anlamlar taşıyan mitlerdir. Mitolojik anlatılarda olayın öyküsel  yönleri bir kenara bırakılıp, anlatılmak istenen alt metine odaklanmak gerekir. O zaman toplumların bilinçaltına neler olduğu ve neler aktarmak istedikleri anlaşılabilir. 

Hera’nın Aldatılmasının Mitolojik Hikayelere Yansıması

Zeus'un kadınları ve çocuklarıZeus'un evlendiği tanrıçalar, birlikte olduğu kadınlar ve çocukları

 

Elbette hikayelerin temelinde sürekli aldatılan bir kadın olan Hera’yı da görmekteyiz. Birçok temsilinin yanında, “Kadının önemini” de temsil eden böyle bir tanrıçanın defalarca aldatıldığı mitolojik hikayelere rastlamak oldukça ironiktir. Ve açıkca ‘ideal kadın’ olan bir tanrıçanın bile, erk ve istekleri karşısında çaresiz kalacağı mesajı gün gibi ortadadır. Tabii Hera bu olanlarla hiçbir zaman tam anlamıyla boyun eğmemiş, kendi “kadınca” yöntemleriyle bu aldatılmalarının üstesinden gelmeye çalışmıştır.

Fakat bu “kabul etmeme” ve “boyun eğmeme” tutumu, onu nedense antipatik, zalim, kıskanç, huysuz ve entrikacı bir imaj içerisine sokmuştur(!). Yine de bütün bunlar sanki kadın olmanın bir parçasıymış gibi kabullenilerek, Hera’ya hep saygı duyulmuştur. Burada çok katmanlı ideal “kadınlık” ve “erkeklik” rolleri aktarılmaya çalışıldığı açıktır. Fakat bizim bugünkü konunumuz “Zeus’un çapkınlıkarı ve girdiği kılıklar”dır. Bunu başka bir yazımızda daha derinlemesine ele alma sözü vererek hikayelerimize geçelim.

Mitolojik hikayelerde Zeus’un girdiği kılıklar

Zeus  sadece çapkınlık için değil, kahramanlara yardım etmek için yada birilerini cezalandırmak gibi bir çok farklı sebepten dolayı sık sık şekil değiştirip, kılıktan kılığa girer. 

Bu kılıklar da tıpkı çapkınlık şekillerinde olduğu gibi çeşitlilik gösterir. Örneğin bu bir insan, hayvan, karışık yaratık ya da bir eşya formunda olabilir. Genelde onu en sık kartal ve yaşlı bir adam formunda görürüz. Fakat yine de girdiği kılıklar oldukça çeşitlidir. Bunu bazen Hera’ya yakalanmamak, bazen de şartlar dolayısıyla sürdürmüştür.

Zeus,

  • Hera için guguk kuşu kılığına, 
  • Leda için kuğu kılığına, 
  • Semele için kartal kılığına
  • Antyope için satir kılığına, 
  • Mnemosyne için çoban kılığına, 
  • Danae için altın yağmuru kılığına
  • İo için bulut kılığına, 
  • Eurupa için boğa kılığına girmiştir.

Çağatay Çeliktaş - artnokta.com

Yorumlar