Mitoloji

Pandareos efsanesi

Odysseia'da Penelope çok bunaldığı bir gece, canını alsın diye tanrıça Artemis'e yakarır, o sırada da Pandareos ve kızlarının başına geleni anımsar ve anlatır:

Pandareos efsanesi

Pandareos efsanesi Girit ve Anadolu ile ilgili bir efsanedir. 

Şöyle anlatılır: Rheia yeni doğaan Zeus'u Kronos'tan kaçırmak için Girit'teki mağaraya kapatınca bekçi olarak başına bir altın köpek dikmiş, Kronos devrilip Zeus egemen olunca bu köpek Girit'teki Zeus tapınağına bırakılmış.

Pandareos köpeği tapınaktan çalmış, Lydia'da Sipylos dağına götürmüş ve Tantalos'a emanet etmiş. Derken Zeus ikisine de öfkelenerek, hırsızlık ettiği için Pandareos'u taşa çevirmiş, yalan yere yemin ettiği için de Tantalos'u Sipylos dağının altına tıkmış. 

Odysseia'da Penelope çok bunaldığı bir gece, canını alsın diye tanrıça Artemis'e yakarır, o sırada da Pandareos ve kızlarının başına geleni anımsar ve anlatır:

öyle kaçılmamış mıydı kasırgalar Pandareos'un kızlarını?
Daha önce tanrılar ana babalarını yok etmiştller

ve öksüz bırakmıştılar kızları konaklarında,

o zaman tanrısal Apbrodite beslemişti onları,

Hera onlara güzellik ve akıl vermişti,

tekmil kadınlara verdiğinden daha çok.

Ulu Artemis bağışlamıştı boyu bosu.

Athene de öğretmişti güzel işler işlemeyi.

Ama bir gün Aphrodite çıkmıştı koca Olympos'a,

bu kızlara iyi bir kısmet bağışlamasını dilemişti,

iyi bir koca dilemişti yıldırım seven Zeus'tan,

işte o zaman Harpyalar gelip bu kızları kaçırdılar,

hizmet etsinler diye verdiler uğursuz Erinyslere.

Yorumlar