Mitoloji

Graialar: Üç Kocakarı

Gorgonların kardeşleri olan Graialar; Pontos ve Gaia'nın çocukları Phorkys ile Keto'nun kızlarıdır.

Graialar: Üç Kocakarı

Titanlardan Phorkys ve kardeşi Keto'nun birleşmesinden (daha doğdukları gün kocakarı olan) Graialar ve Gorgolar doğar.  Adları Kocakarı anlamına gelir. Graia'lar hiç güneş görmeyen batıda yaşarlar.

Hesiodos bu yaratıkların doğuştan ak saçlı ve ihtiyar olduklarını yazar: "Güzel yüzlü, doğuştan ak saçlıdır onlar, ölümsüz tanrılar da Kocakarı der onlara, yeryüzünde dolaşan insanlar da. Pemphredo'nun güzel, Enyo'nun san tülleri vardı"

Hesiodos'a göre birinin adı Pemphredo, ikincisinin Enyo'dur, üçüncüsünün adını ozan söylemez, başka mythos yazarlarına göre onun adı Dino'dur. 

Kocakarıların bir tek dişi, bir tek gözü varmış ve aralarında bu tek dişle, tek gözü değiş tokuş ederlermiş.

Graiaların hiç güneş görmeyen Batı'da yaşamaları ve ihtiyar olarak simgelendirilmeleri; belki soğuk ve karanlık ülkelerde canlılığın tazelenmediği inancına dayanır.

Bu yaratıkların adı Medusa ve Perseus efsanelerinde geçer.

Yorumlar