Kültür Sanat

KadınErkekEşittirNokta konferansı 6 Haziran'da başlıyor

Yanındayız Derneği'nin ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans 6 - 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KadınErkekEşittirNokta konferansı 6 Haziranda başlıyor

Oyuncu Mert Fırat’ın sunuculuğunu yapacağı “KadınErkekEşittirNokta” konferansında “Yeni Teknolojiler ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği “ , “ Mekan Bağımsız Yetenek: Riskler ve Fırsatlar” , “İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” , “Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında düzenlenen dört ana oturumda 21. Yüzyılda Eşitlik” konusu tartışılacak.

Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger’in açılış konuşması ile başlayacak etkinlikte Araştırmacı – Yazar Evrim Kuran, Türkiye’nin Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Araştırması sonuçlarını katılımcılarla paylaşacak.Gençlerin; cinsiyet eşitliğine yaklaşımı, kadına yönelik şiddet algısı, Türkiye'deki kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik çalışmalarına dair bakışı, şiddeti algısı, gençlerin şiddete maruz kalıp kalmadığı ile ilgili bulguların yer aldığı araştırma, Türkiye’nin 81 ilinden ve 28 ülkeden 18-35 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Web tabanlı anket aracılığıyla yapılan ve 12.925 kişinin katılım sağladığı bu özel çalışma, Türkiye’de bu alanda yapılan en kapsamlı ve en geniş katılımlı araştırma olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Akademisyen Uğur Batı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek  1. oturumda SabancıDx Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, sosyal medya kullanımlarının genç kadınlarda neden olduğu sorunları, teknoloji üretimine kadının nasıl daha çok dahil olabileceğini, Metaverse platformu başta olmak üzere teknoloji geliştiren şirketlerin dikkate alması gereken riskleri ve yeni iş fırsatlarını tüm yönleri ile masaya yatıracak.

Arkas Holding’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen online etkinlikte Akademisyen Çağla Gül Şenkardeş’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. panelde Kariyer.net İnsan Kaynakları ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Karalar ve UNFPA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı Direktörü Yasemin Kalaylıoğlu; insan kaynakları alanında yeni dünyanın yeni yetenek gereksinimleri ve eski dünyanın miras bıraktığı geleneksel cinsiyet sorunları temelinde; kapsayıcı, esnekliği ve güvenceyi buluşturan ve dönüşümü kolaylaştıran politikaların nasıl hayata geçirilebileceğini tartışacak.

İklim krizi nedeniyle 2020 yılında 94 farklı ülkeden 25 milyon insan göç etti; Dünya Bankası verilerine göre bu oranın 2050 yılına dek 140 milyon insanın iklim kaynaklı nedenlerle göç edeceği tahmin ediliyor. Bu kriz elbette kadınları daha çok etkiliyor. Akademisyen Itır Erhart, Tabit Kurucusu Tülin Akın ve Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı Aylin Gezgüç ile tarıma yatırım yapan genç kuşaklara toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde tavsiyelerde bulunacak ve geleneksel yöntemler dışındaki tarım teknolojileri hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Online zirvenin son oturumunda ise yeni nesil sanat gündeme getirilecek. Ataerkilliğin hâkim olduğu toplumlarda erkek egemen sanat geleneği hala devam ediyor. Kadınlar birçok alanda olduğu gibi, sanat dünyasında da gelir eşitsizliğine uğruyor ve ekonomik kalkınmada zorluklar yaşıyor. Oyuncu Evren Bingöl ve Tülin Özen, Yazar Buket Uzuner ile birlikte “Sanat dünyasında daha çok kadının yer alması için ne yapılabilir? Kadınlar nasıl desteklenebilir? Sanatta kadının görünürlüğü nasıl sağlanabilir?” gibi konuları tartışmaya açacak.

UN Woman Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanoba’da da “KadınErkekEşittirNokta” Konferansında,konuşmacı olarak yer alacak. Varbanoba, Dünya genelinde global ölçekte krizlerin çözümü için toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanmasına ve kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında kadınların karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımının önemine dikkat çekecek.

Ekinlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine dair iş dünyasından örnek uygulamalar da gündeme taşınacak. Oturum aralarında Alternatifbank, Shell, Teknosa, BP, Borusan Holding ve Zorlu Holding gibi firmalarının yöneticileri kendi şirketlerinin kadın dostu projelerini izleyenlerle paylaşacak.

Nur Ger “KadınErkekEşittirNokta Konferansı ” hakkında  “Gelenekselleşen KadınErkekEşittirNokta Konferansımızı bu yıl, «21.Yüzyılda Eşitlik» teması ile çevrimiçi olarak düzenliyoruz. Değerli moderatörlerimiz ve konuşmacılarımızla hızla değişen dünyada yakın gelecekte bu alanlarda Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği nasıl seyredecek? Konuşacağız, çözüm önerilerini tartışacağız. Dernek olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinde yatan ataerkil düşünceyle mücadelemize hız kesmeden devam ediyoruz. Her ne kadar adım adım kazanımlarla ilerleyen eşitlik mücadelesi, ülkemizde artan muhafazakarlıktan ciddi bir şekilde etkilense de bu dönemin sonuna geldiğimize inanıyoruz. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini anlamak için o ülkedeki kadının konumuna bakmak yeterlidir. Önce ekonomik olarak kalkınalım, eşitlik arkadan gelir diye düşündüğümüz için bir türlü “muasır medeniyetler seviyesine” erişemiyoruz. Ülkemizde önce eşitlik sonra kalkınma diyeceğimiz bir zihniyet dönüşümünü sağlamalıyız. Bu bağlamda, Onun siyasette erkekler, önce kadınların Yanındayız diyebilmeliler. Ülkemizin geleceği olan gençler ile her alanda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Onların geleceğine destek olmak eşitlikçi ve adil bir dünyayı onlarla birlikte var etmeyi planlıyoruz" dedi.

KadınErkekEşittirNokta Konferansı 6 - 7 Haziran tarihleri arasında Yanındayız Derneği'nin Youtube kanalından canlı  yayınlanacak. (www.youtube.com/c/YANINDAYIZDerne%C4%9Fi)

Yorumlar