Kültür Sanat

Gelin Mevlidi kitaplaşarak okurla buluşturuldu

Zeytinburnu Belediyesi, Gaziantep’te bir sahafta keşfedilen ve bilinen tek nüshası bulunan Gelin Mevlidi adlı eseri Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin editörlüğünde günümüz Türkçesine kazandırdı.

 Gelin Mevlidi kitaplaşarak okurla buluşturuldu

Prof. Dr. Fethi Gedikli; Gaziantep’te bir sahafta bulduğu, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) annesi Hz. Âmine ile babası Hz. Abdullah’ın evliliklerinin, bu evlilik öncesinde ile sonrasındaki bazı hadiselerin manzum olarak anlatıldığı ‘Gelin Mevlidi’ adlı eseri çeviri yazı alfabesiyle düzenledi. ‘Gelin Mevlidi’ adlı çalışma Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 

Gelin Mevlidi’nin asıl nüshasının kayıp olduğu ve kitaba dönüşen  Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin Gaziantep’teki sahafta bulduğu tek nüshasnın çeviri yazı olarak hazırladığı belirtildi.

Prof. Dr. Fethi Gedikli, eser hakkında; "Aziz milletimizin peygamber sevgisinin büyüklüğü; şiire ve onun kurucu rolüne verdiği ehemmiyetin apaçık ve en önemli ispatı, mevlid geleneğinin bizatihi kendisidir. Bu tür metinler, İslamiyet’in halkımız tarafından samimiyetle benimsendiğinin, tam anlamıyla içselleştirildiğinin de bir göstergesidir. Halkımız, yüzyıllardır bu tür eserler aracılığıyla inancına bağlılığını güçlü tutmuş, tazelemiş, bu metinlerde anlatılan hadiseleri dinlerken kimi zaman gözyaşı dökmüş, kimi zaman sevinç duymuştur. Bilindiği gibi Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât’ından sonra da mevlidler yazılmaya devam edilmiştir. Hatta son örneklerinden birini de Üstad Necip Fazıl, Esselâm adlı eseriyle vermiştir. Halk arasında sevilen ve düğün törenlerinde okunagelen mevlid metinlerinden bir diğeri de Gelin Mevlidi’dir. Peygamberimizin annesi Hz. Âmine ile babası Hz. Abdullah’ın evliliklerinin, bu evlilik öncesinde ve sonrasındaki bazı hadiselerin manzum olarak anlatıldığı Gelin Mevlidi’ne, sıcak, samimi, yer yer hüzün verici ve bütünüyle heyecanlı bir üslup hâkimdir. Türkçe açısından da bir dil yadigârı sayılan Gelin Mevlidi’nin bilinen tek bir nüshası mevcuttur. Müellif adı belirtilmediği için anonim bir halk edebiyatı ürünü sayılan Gelin Mevlidi’nin asıl nüshası kayıptır. Şu an itibariyle elde sadece bu yazmadan fotokopi edilmiş bir nüsha bulunmaktadır" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, Peygamberimizin anne ve babasının evliliğinin anlatıldığı, bizi biz yapan, kültür hazinemizin nadide parçalarından birini daha kitaplaştırarak geleceğe miras bırakıyor.

 
 

Yorumlar