İslamiyet

Rusya 12 yıl sonra Müslüman nüfus patlaması yaşanacak

Rusya'da yapılan yeni araştırmada İslamiyet'in yayılışıyla ilgili öngörü dikkat çekti.

Rusya 12 yıl sonra Müslüman nüfus patlaması yaşanacak

Moskova Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü'nün 2010 yılı verilerine göre ülkenin yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor. Bu rakam 2030 yılına geldiğinde şimdikinin yarısı kadar artacak ve yüzde 20'ye ulaşacak.

Bu artışın hemen hemen tümü, Rusya'nın etnik ve dilsel çeşitliliği en yüksek olan bölgesi Kuzey Kafkasya'da gerçekleşecek.

Bu rakamlar ve hesaplamalar, ülkeye Ortadoğu bölgesinden gelen göçmenleri içermiyor. Bu rakamın da şimdilik 8 Milyon olduğu tahmin ediliyor. 2030'lara gelindiğinde bu sayının artacağı göz önüne alınırsa, Rusya Müslüman nüfusu tahmin edilenden daha da kalabalık olacak. Eğer tahminler doğru ise Rusya'da 2030 yılına gelindiğinde yüzde 20'lik büyük bir Müslüman kesimden bahsedilebilecek.

İlgili uzmanlar bu rakamların görünenden daha az olduğunu savunuyor. Moskova Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü, 2030'da Rusya'nın yüzde 80'nin etnik slavlardan oluşacağını açıklasa da, Müslüman liderler, Kafkasya gibi bölgelerin nüfusunun eksik hesaplandığı yönünde görüş bildiriyor.

Araştırma ayrıca Moldova, Özbek, Kazak, Tacik, Kırgız, Kürt ve diğerleri gibi SSCB'nin çöküşünden sonra oluşan etnik grupların sayısının önemsiz miktarda artacağını belirtirken, Ukraynalılar, Belaruslular, Polonyalılar, Yunanlılar ve Bulgarlar gibi etnik kısımların da büyük bir artış yaşayacağını belirtiyor.

Window on Eurasia'nın haberine göre, araştırma ayrıca ülkedeki Yahudi ve Ermeni azınlıkların sayısının da sabit kalacağını öngörüyor.

Ömer Çiftçi - Risale Haber

Yorumlar