Yurt

Diyanet Akademisi için kanun teklifi hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki imam-hatip, müezzin, vaiz ve Kur’an kursu öğreticileri Diyanet Akademisi bünyesinde eğitilecek. Akademi, MEB ve YÖK ile ortak çalışma yapabilecek.

Diyanet Akademisi için kanun teklifi hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olacak akademi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademide imam-hatip, müezzin, vaiz ve Kur'an kursu öğreticileri eğitilecek ve aylık 1648 lira harcırah ödenecek.

Hazırlanan kanun teklifinin amacı, “İslam dininin evrensel değerlerinin halka doğru ve güvenilir kaynaklardan aktarılması, Müslümanların duygularının istismar edilmesinin önlenmesi, İslam dinine karşı oluşan haksız ön yargıların önüne geçilmesi'' olarak açıklandı.

Diyanet Akademisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olacak ve dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Akademi; MEB, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilecek. Akademi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı statüsünde olacak.

Akademideki eğitim, giriş sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek. Akademide ders vermek ve görev alabilmek için eğitim görevlisi de alınacak. Sınavla alınacak görevlilerde, 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak ve ilahiyat alanında doktora yapmış olmaları şartı aranacak. Kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Din hizmetleri alanında Başkanlıkta görev alacak personelin göreve başlamadan önce mesleki yeterliliklerinin sağlanması, niteliklerinin geliştirilmesi ve bu şekilde göreve hazır hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir.''

Yorumlar