hayvan-yemi

Yurt

Ticari yemek artıkları yem olarak kullanılabilecek

Restoran ve yemekhane artıkları yem olarak kullanılabilecek

Ekonomi

Hayvan yemi gümrük vergileri değişti

Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.