bilimsel

Dinozorların sağır sultanı: Ankilozor

Avusturya'da Geç Kretase döneminde yaşamış Ankylosaur cinsi dinozorun, neredeyse sağır denecek kadar az işittiği ve hayli uyuşuk bir yaşam tarzına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Dinozorların sağır sultanı: Ankilozor

Dinozorların beyinleri, duyusal dokuları, işitsel kapasiteleri ile sinir yapılarına dair bilgiler verecek fosil kalıntıları onların hayatını algılayabilmek açısından büyük önemm arz ediyor ama ne yazık ki bu tür fosil kalıntıları çok nadir bulunuyor.

Greifwald ve Viyana Üniversitesinin ortak projesi çerçevesinde araştırmalar yapan Alman ve Avusturyalı bilim adamları o nadir fosil parçalarından birini; günümüzden 45 milyon yıl ile 65.5 milyon yıl öncesindeki zaman aralığına tarihlenen Geç Kretase döneminde  Avusturya'da yaşamış Ankylosaur (Ankilozor) cinsi bir dinozorun serebral korteksini (Beyin zarı tabakası), mikro-CT ile (x ışınları kullananan 3D teknolojisi) ile yakından inceleme şansı buldu.

Viyana Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; Struthiosaurus austriacus adlı verilendinozor türüne ait fosil kalıntıları,  19. yüzyılda Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyinde Muthmannsdorf yakınlarındaki bir bölgede bulunmuştu ve Viyana Paleontoloji Enstitüsü koleksiyonunda muhafaza ediliyordu. Struthiosaurus austriacus'un fosil kalıntısındaki 50 milimetrelik fosilleşmiş beyin kabuğunu kalıntısı, bu türün  anatomisi ve yaşam tarzının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için büyük bir şanstı. Bu şansı kullanan bilim adamları, Struthiosaurus austriacus'un denge ve işitme duyusu hakkında önemli ipuçlarına ulaştılar.

Sonuçları Scientific Reports dergisinde "Neuroanatomy of the Nodosaurid Struthiosaurus austriacus (Dinosauria: Thyreophora) supports potential ecological differentiations within Ankylosauria" (Nodosaurid Struthiosaurus austriacus'un Nöroanatomisi (Zırhlı, kuş kalçalı dinozorlar) Ankylosauria'ların potansiyel ekolojik farklılaşmalarını destekliyor) başlıklı makalede yayınlanan araştırmaya göre; Ankylosaur cinsi dinozorlar hayli mecalsiz yaşıyor ve oldukça az işitiyorlardı.

Pek çok dinozor türü sürü halinde yaşarken Ankilozorların, düşük işitme duyusu nedeniyle yalnız bir yaşamı tercih ettiği tahmin ediliyor. 

Bu, iç kulaktaki yarım daire biçimli kanalların formuyla birlikte, bu Avusturyalı bitki yiyicinin olağanüstü halsiz bir yaşam tarzına işaret ediyor. Ayrıca, bilim adamları şimdiye kadar bir dinozorun en kısa lagenini buldular.

Vücut uzunlukları sekiz metreye kadar ulaşan Ankilozorlar, 'yaşayan kaleler' olarak da adlandırılan bir grup otçul dinozor cinsiydi. Vücutları kemiksi, sivri uçlarlarla dolu plakalarla kaplıydı. Ankylosauridler sopa gibi uzun kuyruğa sahipken, akrabaların nodosauridlerin boyunlarında ve omuzlarında uzun sivri uçlar vardı. 

https://www.arkeolojisanat.com

Yorumlar