Yeniçağ

Müziğin sağlık, terapi, eğitim ve yetiştirme sürecine katkıları anlatıldı

Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı, 6-7 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

Müziğin sağlık, terapi, eğitim ve yetiştirme sürecine katkıları anlatıldı

Müzik Terapisi Konferansı; 6-7 Kasım tarihleri arasında, YETEV, Palet Türk Müziği İlkokulu, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık, IKT LAB, Azerbaycanlı Hekimler Derneği ve More than Doc sponsorluğunda RİFAP tarafından organize edildi.

Uluslararası  müzik terapisinin geniş kitlelere ulaşmasında ve eğitimden sağlığa kadar farklı alanlarda kişisel gelişime yön vermesine katkıda bulunmaksı amaçlanan, Müzik Terapisi Konferansında, sabah 10.00’dan akşam 17.30’a kadar online şekilde gerçekleştirildi.

Aralarında Türk uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu online konferanslarda katılımcılar; müzik terapisinin tarihinden bu uygulamaların hukuki yönüne, beynin müzikle iletişiminden sağlık alanındaki terapi çalışmalarına kadar pek çok alanda bilgi sahibi oldu. 

Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı’nda Dr. Anita L. Sawson; ‘Müzik Terapi Mesleğini Geliştirmek’, Natiq Şirinovi; ‘Ritm’, Prof. Dr. Şükrü Torun; ‘Beynin Anahtarı Müzik ve Müzik Terapisinde Müziğin Yeri’, Prof. Dr. Sinan Canan; ‘Beyin ve Müzik’, Dr. Muzaffer Çorlu; ‘Eğitim ve Akademik Başarıda Müzik Dinlemenin ve İcranın Yeri’, Prof. Dr. Bora Büken; ‘Müzik Terapi Uygulamalarının Hukuki Yönü’, Aksana Kavaliova-Moussi; ‘Müzik Terapisi Eğitimlerinin Evrenselliği’, Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz; ‘Müzik Terapinin Tarihi ve Bir Disiplin Olarak Müzik Terapi’, Duygu Duran Orlowski; ‘Almanya’da Müzik Terapi’, Özgür Salur; ‘Müzik Terapi ve Sağlık Alanında Müzik’, Gökhan Altındirek; ‘Müzik Tedavide Frekans Kullanımı’, Dr. Şeyma Çatalgöl; ‘Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Müzik Uygulamaları’, Cem Güneri; ‘Anne Karnında Bebeğin Sesinin Kaydedilmesi ve Doğum Sonrası, Kayıt Seslerin ve Frekansların Terapi Amaçlı Kullanımı’, Tahira Karimova; ‘Folklorda Müziğin Tedavi Gücü’, Züleyxa Abdullayeva; ‘Sesin İnsanın Fiziki Bedenine Etkisi,’ Dilara Barçin; ‘Özel Eğitim Sınıflarında Müziğin Gücü’, Dr. Elxan Baylarov; ‘Müzik ve Toplum’, Leyla Baylarova; ‘Ergenlerin Eğitim Motivasyonunun Oluşumuna Müziğin Psikolojik Etkisi’, Dr. Ayla Aksoy Güneri; ‘Sağlık ve Müzikle Terapi’ ve Prof. Dr. Elnara Şafiyeva ise ‘Psikoprofilakside Müziğin Rolü’ içerikli sunumuyla beğeni topladı.

Müzik Terapisi nedir?

Dünya Müzik Terapisi Federasyonu,  müzik terapisini;  “Müzik terapisi kapsamında bir müzik terapisti; danışanının ya da hizmet verdiği grubun fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi hedefliyor. Danışanların; iletişim, diyalog, öğrenim, mobilizasyon, ifade, organizasyon ve bunlarla ilişkili diğer terapötik amaçlarına yön verebilmek için planlı bir süreçte; müzik veya ses, ritim, melodi ve armoni gibi müzikal unsurlar kullanılıyor.” şekilde tanımlıyor.

Müziğin pek çok hastalığa iyi geldiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanıyor. Osmanlı Dönemi’nin en önemli tıp fakültelerinden Edirne’deki II. Bayezid Külliyesi’nde, psikolojik rahatsızlığı bulunan bireylerin müzikle tedavi edildiği biliniyor. Hanende ve sazendeler haftada birkaç gün külliyedeki şifahanede konser verirken havuzun çevresinde toplanan hastalar müzik dinleyerek şifa buluyorlardı.  Raks makamı felce ve epilepsiye, rehâvi makamı; çocukların baş ağrılarına, hicaz makamı; çocuklarda görülen idrar sorunlarına, buselik makamı ise kulunç ağrısı ve göz hastalıklarına iyi geliyor. 

Müzik terapisinin global arenada ilk kez Amerika’da,1947 yılında Michigan Devlet Hastanesi’nde uygulandı. Müziğin tedavi amaçlı kullanımı, 1997 yılında yine Amerika’da bir bilim dalı olarak kabul edildi. Müzik terapisi, psikiyatri temelli hastalıklarda 1950’lerden bu yana yoğun bir biçimde kullanılıyor. Danışanların; fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müzik ve müzik aktivitelerinden destek alınıyor.  

Müzik insan bedenine nasıl bir şifa veriyor?

Müzik; merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarıyor ve buralardaki gelişmeleri destekliyor. Müzik; depresyon geçiren gençlerde beyni rahatlatıcı ve hormonel düzensizlikleri hafifletici role de sahip.  

Müzik terapisi yöntemi, diğer tedavi şekillerinden oldukça farklı. Çünkü ilacı müzik... Geçmiş döneme yönelik veriler analiz edildiğinde, psikolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere göz hastalıkları, spazmlar, kas ve eklem rahatsızlıkları, yorgunluk, huzursuzluk gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel hastalıkların çoğununun tedavisinde müzik terapisinden faydanıldığı gözlemleniyor. Müzik terapisinin bugünkü kullanım alanı ise oldukça geniş… Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi klinik alanlarda ve özel gereksinimli bireylerin tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda klasik Türk müziği ile klasik Batı müziğinin, hastalıklar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğu dikkat çekiyor. 

Yorumlar