Fizik

En küçük atom parçacığı Nötrino'nun kütlesi ilk kez ölçülebildi

Fizikte, tıpkı elektron ve proton gibi temel parçacık olarak nitelendirilen ancak elektrik yükü olmayan nötrino'nun kütlesi 0.8 elektronvolt olarak ölçüldü.

En küçük atom parçacığı Nötrinonun kütlesi ilk kez ölçülebildi

Hakemli bilimsel dergi "Nature Physics"de yayımlanan makaleye göre, tespit edilen elektron anti-nötrinonun kütlesi, bir elektronvoltun altında olarak belirlendi.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen KATRIN araştırmasını sürdüren bilim insanları, helyuma dönüşen radyoaktif bir izotop olan trityumu, bir elektronu ve bir elektron anti-nötrinosunu inceledi.

İncelemede elektron anti-nötrinosunun etkin kütlesinin 0,8 elektronvolt veya 1,6 × 10^–36 kg'dan daha az olduğu tespit edildi.

Bu sonucun, nötrino kütlesi hakkında küçük de olsa bir katkı olduğu bildirildi.

Nötrino nedir?

Temel parçacık olarak adlandırılan atomu oluşturan yapı birimlerinde biridir. Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardır. Çok küçüktürer ki elektron dahi onların yanında devasa kalmaktadır.

Nötrinoların elektriksel yükleri sıfır olduğundan, bu parçacıklar elektromanyetik alanlarla neredeyse hiç etkileşimde bulunmazlar. Bu yüzden, elektromanyetik alanlardan ve maddelerin içlerinden kolayca geçebilirler. Bu özellikleri nötrinoları oldukça tuhaf ve algılanması zor bir hale getirir.

Maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen ve yüksüz parçacıklar olarak bilinen nötrinoların, elektron, müon ve tau nötrinoları olarak üç farklı tipi bulunuyor.

Diğer temel parçacıkların çoğuyla karşılaştırıldığında, nötrino kütleleri çok küçük. Nötrino titreşimleri, nötrinoların kütlesi olduğunu gösterse de gerçek kütleleri bilinmiyor.

Yorumlar