Bilim

Arılar Koronavirüs'ü koklayarak anlayabiliyor

Ödüllendirme yöntemi ile eğitilen arılar, Covid-19 virüsünün kokusunu tespit etmeyi öğrendi.

Arılar Koronavirüsü koklayarak anlayabiliyor

Hollanda’da yapılan deneylerde, bilimciler, arıları eğiterek koronavirüs kokusunu tespit etmelerini sağladı.  Kovit-19’a (Covid-19) duyarlı arılar, saniyeler içinde virüslü örnekleri belirlemeyi başardı.

Wageningen Üniversitesi araştırma ekibi, Pavlov’un teorisini referans alarak, arıların önüne iki tür örnek koydu. Ekip, arılara Kovit-19’lu bir vizonun kokusuna her maruz kaldıklarında ödül (şekerli su) verdi. Arılar, diğer örneğe gittiklerinde ise ödül vermediler. Sonunda arılar, enfekte örnekleri birkaç saniyede belirlemeye başladı.

Deney Wageningen Üniversitesinin biyo-veteriner araştırma laboratuvarında 150’den fazla arı üzerinde gerçekleştirildi.

Deney sonucunda, arılar enfekte örneklere her maruz kaldıklarında ödü almak için dillerini çıkarıyordu.

Arılar, Kovit-19’u kokuyla tespit eden ilk hayvanlar değil. Daha önce bir çalışmada bilim insanları köpekleri eğitti. Köpekler, pozitif ve negatif koronavirüs örneklerini insan tükürüğünden veya terden ayırt etmeye başladı. Çalışmada, köpekler pozitif Korornavirüs örneklerini yüzde 94 oranında doğru tespit etti.

Bilim insanlarına göre, bunun nedeni koronavirüsten kaynaklanan metabolik değişiklikler. Bunlar, enfekte bir kişinin vücut sıvılarının, enfekte olmayan bir kişininkinden biraz farklı kokmasına neden oluyor.

Yorumlar