Eğitim

Lisansüstü tezleri erişime açılacak

Lisansüstü tezleri, bilime katkı sağlamak amacıyla elektronik ortamda erişime açılacak.

Lisansüstü tezleri erişime açılacak

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge, Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinden yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lisansüstü tezlerin bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılmasıyla ilgili usullerin belirlendiği yönerge kapsamında, tez önerisi kabul edilen öğrenci Tez Otomasyon Sistemine girerek, Tez Veri Giriş Formu dolduracak.

Tez sınavında başarılı olan öğrenci ise Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yaptığı tez bilgilerinin güncellemesini yapacak, tezini CD olarak enstitüye veya fakülteye teslim edecek. Tez giriş formunun nasıl doldurulacağı ve tezin CD'de hazırlanmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı yönergeye göre, enstitü ve fakülteler, öğrenciden teslim aldığı tezin elektronik kopyasını teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Tez Otomasyon Sistemine yükleyecek.

Yurt dışında yapılan tezlerden denkliği kabul edilen yüksek lisans tezleri Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı, doktora tezleri ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Ulusal Tez Merkezine gönderilecek.

Ulusal Tez Merkezi, enstitü ve fakülteler tarafından Tez Otomasyon Sistemine yüklenen tezlerin bibliyografik bilgilerini kontrol edecek, kataloglama kurallarına göre düzenleyecek, konu başlıklarını belirleyip ve tam metin olarak internet üzerinden erişime açacak.

- Erişimin ertelenmesi

Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görmesi üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süreyle tezin erişime açılmasını erteleyebilecek.

Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış, 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezlerle ilgili tez danışmanının önerisi ve enstitü ana bilim dalının uygun görmesi halinde tezin erişime açılması engellenebilecek. Bu uygulama enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile 6 ayı aşmamak üzere gerçekleştirilebilecek.

- Gizlilik dereceli tezler

Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma, güvenlik ve sağlık gibi konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilecek.

Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilecek.

Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilecek. Bu tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilecek, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemi'ne yüklenecek.

Yorumlar