Taş Maskelerin Gizemi

31 Mart 2019 Pazar
Taş Maskelerin Gizemi
Taş Maskelerin Gizemi

Tarih öncesi medeniyetlerin ley hatları üzerinde taş bloklar inşa etmeleri, başta Göbekli Tepe, Stone Hange (dev taşlar) olmak üzere dünyanın genellikle Avrupa ve Anadolu olmak üzere bu hatlar üzerine kurdukları tapınaklar, şifahaneler, şatolar vb. merkezler nasıl bir tevafukun eseridir. Dikili taşlar vb. şekildeki yapıların aslında amaçladığı hep aynıdır.

Bu bölgelerdeki enerji insan beyinlerinin normal üstü çalışmasını sağlasada negatif etkileride bulunmaktadır. Metafiziksel ve mistik deneyimlerin karıştırılmasına da sebep olmaktadır. Çünkü bu enerjinin insanın vehim kanalları üzerinde oluşturduğu güçlü etkisini dışa yansıtarak beyinden yayınlanan anlamlı dalgaların bu alanlarla girişim yapıp tekrar beyin tarafından değerlendirmesi sonucun da oluşmasıdır. Dolayısı ile buradaki en önemli konu ise bu duruma sebep olan bedensiz varlıklar mı yoksa artan enerji mi ayrımı çok iyi yapılmalıdır. Çünkü bu iki durumda aynı anda oluşabilir.

Maya, Olmek, Aztek ini maskeleri şamanlar tarafından dini ayinlerde kullanılmaktaydı. Buradaki kişinin hem kanalize olmasını hem de yeni kanallar oluşturarak çeşitli varlıklarla iletişim kurmalarını sağlamaktaydı. Şamanların belli, tütsüler ve ritimler eşliğinde transa girerek, ölüler ülkesine gidip onlar hakkında bilgi getirdiklerini, geçmiş ve geleceğe ait bilgi edinmelerini ve yüksek bilinçle iletişim kurdukları mistizim altında yatan sistemi açıklamaktadır.

18. yy Avrupasında en çok konuşulan ve azizlik mertebesine ulaşmış jansenist rahiplerinden birinin ölümü ile birlikte defnedildiği mezarlıkta olağanüstü olaylar meydana gelmiş ve halen gizemini korumaktadır. Yaşanılan olayları gözlemleyen Montgeron 1737 yılında Lavarite des miracle isimli dört ciltlik bir kitap hazırlamıştır. Yaşanılan olayların kitlesel tanıkları vardı. Bu olaylar iki kısıma ayrılıyordu. Birinci kısımda tedavisi mümkün olmayan tümörlerde dahil hastalıkların şifa bulması. İkinci kısımda ise kişilerin trans halinde ateşe girmesi, yerden yükselmesi, çeşitli işkencelere karşı tepki vermemeleri ve fiziksel olarak yaralanmamaları bulunuyordu. İnsanın gizemi oldukça karmaşıkken geçmiş medeniyetlerde din adamlarına atfedilen bu özellikler hakkında yakın zamanda delillendirilmiş olaylardan en önemlisidir.

Bu göstermektedir ki, insanlar çeşitli metodlar ile kanalize olma konusunda bir çok yöntem geliştirmiş, denemiş ve sonuçlandırmıştır.

Havvanur İncekara - Mistikalem.com

Şifalı Taşlar Uzmanı
Karma&Spritüel Astrolog

İncekarahavvanur@gmail.com
twitter : @havvanurincekar
instagram: @havvanurincekara_sifali_taslar

facebook: havvanurincekara.sifalitaslar