Mitokondriyal DNA sadece annelerden değil, babalardan da miras alınabilir?

24 Nisan 2023 Pazartesi
Mitokondriyal DNA sadece annelerden değil, babalardan da miras alınabilir?
Mitokondriyal DNA sadece annelerden değil, babalardan da miras alınabilir?

Yeni yapılan bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumunu doğru şekilde düzenleyebilirsek diğer konularda da oldukça başarılı olabiliriz düşüncesindeyim.

Temel biyolojinin bir ilkesi, hücrenin enerji santralleri olan mitokondrilerin ve DNA’ların yalnızca annelerden miras alındığıdır. Bununla birlikte babalarında ara sıra katkıda bulunduğunu öne süren bir çalışma yapıldı.

Mitokondriyal DNA'nın (mtDNA) babadan kalıtımını gösteren aile ağacı. Luo ve diğerleri2, birçok bireyin yüksek düzeyde mtDNA heteroplazmisine (aynı hücrede farklı genetik varyantların varlığı) sahip olduğu bir ailenin birkaç üyesinin mtDNA'sını sıraladı. Bu mtDNA değişkenliği, bir bireyin aynı silüetinde iki renkle gösterilir. Analiz, heteroplazmili bireylerin bazılarının mtDNA'yı her iki ebeveyninden miras aldığını ve mtDNA'nın olağan özel anne kalıtım modelini bozduğunu gösterdi. Luo ve ark. baba mtDNA'sını miras alma yeteneğinin genetik bir özellik olduğunu öne sürüyor.

DNA veya deoksiribonükleik asit, insanlarda ve hemen hemen tüm diğer organizmalarda kalıtsal materyaldir. Bir insanın vücudundaki hemen hemen her hücre aynı DNA'ya sahiptir. DNA'nın çoğu hücre çekirdeğinde bulunur (burada nükleer DNA olarak adlandırılır), ancak mitokondriyal DNA veya mtDNA olarak adlandırılan mitokondride az miktarda DNA da bulunabilir.

Çekirdek, yarısı annemizin yumurtasından, yarısı da babamızın sperminden miras kalan 46 kromozom halinde sıkıca paketlenmiş genlerimizin çoğunu barındırır. Buna karşılık, mitokondriyal DNA'nın (mtDNA) yalnızca annenin yumurta hücrelerinden türediği ve babanın katkısı olmadığı düşünülüyordu.

PNAs dergisinde yayınlanan bir çalışmada  , Shiyu Luoa, baş yazarlar, nadir durumlarda, babanın mtDNA'sını yavrulara aktarabileceğine dair kanıtlar sağladı.

 

Erken spekülasyonlar, babaya ait mtDNA moleküllerinin, döllenmiş yumurtadaki anneye ait mtDNA'lara göre sayıca zayıfladığını öne sürdü, ancak, örneğin tek hücreli alg Chlamydomonas reinhardtii ve medaka balığı gibi çeşitli organizmalardan kanıtlar gösterildiğinde bu fikirlerin yerini aldı. babaya ait mtDNA, döllenmeden sonra hızla yok edilir.

Uzun bir süredir analistler, sağlıklı organizma formlarının hücre güç merkezlerini neden yalnızca bir ebeveynden aldıklarını ve bu kalıpta edinilen mitokondriyal genlerin sağladığı makul dönüştürücü odak noktalarını tahmin ettiler.

 

Çalışma sırasında Luo ve meslektaşları, anneden kalıtımla açıklanamayan mtDNA heteroplazmisine sahip üç aile belirlediler. Bilim adamları yüksek çözünürlüklü mtDNA dizilimi gerçekleştirdiler, ancak hastalığa neden olan herhangi bir mtDNA mutasyonu belirlemediler.

 

Yaptıkları çalışma mtDNA heteroplazmisinin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Bilim adamları, bu gizemli mtDNA modelinin kökenini daha fazla izlemek için araştırmalarını önceki nesle kadar genişletti.

 

Çocuğun anne tarafından büyükanne ve büyükbabasının mtDNA'sının dizilimi, beklenmedik bir katkıyı ortaya çıkardı: olağandışı mtDNA tasarımı, her iki büyükanne ve büyükbabadan gelen mtDNA'nın sonucu gibi görünüyordu. Yaratıcılar, iki ebeveynli mitokondriyal iletimi olan fazladan ve bağlantısız iki aileyi ayırt etmeye devam ettiler. Yakın zamanda benzer bir durum, mitokondriyal hastalığı olan ve babadan edinilmiş bir mtDNA varyantına sahip bir kişide görüldü. Birlikte, bu raporlar insanlarda iki ebeveynli mitokondriyal mirasın kanıtıdır.

Ayrıca, anasoylu mtDNA'nın tahmin edilen mutasyon sıklığı, onu soy ve evrim çalışmalarının yanı sıra adli kimlik tespitinde yararlı ve sıklıkla kullanılan bir araç haline getirmiştir12. İnsan mtDNA'sı, küçük boyutu (16.569 baz çifti) ve dairesel biçimi onu nükleer DNA'ya göre bozunmaya karşı daha dirençli kıldığından, arkeolojide de değerli bir araç olmuştur.

Luo ve ark. mtDNA heteroplazmisinin, hastalığa neden olan bir varyantı içermediğinde teşhiste genellikle göz ardı edildiğini öne sürüyor. Bu bir dereceye kadar doğru olsa da, bu derin DNA dizileme çağında oldukça tatmin edici olmayan bir açıklamadır .

 

Bununla birlikte, bulgular, daha fazla atipik heteroplazmi örneği ortaya çıkarmak isteyenler için mevcut kapsamlı küresel mtDNA dizileme verilerinin yeniden değerlendirilmesini sağlamalıdır.

 

Luo ve diğerleri tarafından incelenen bazı kişilerde mtDNA ve heteroplazminin iki ebeveynli kalıtımı hastalık semptomlarıyla çakışsa da  , yazarların verileri hastalıkla nedensel bir bağlantı göstermemektedir.

 

Daha fazla potansiyel baba mtDNA kalıtımı vakasını belirlemek ve bu tür bir heteroplazminin işlevsel sonuçlarını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

 

Bulgular, hastalığa neden olan mtDNA mutasyonlarını taşıyan ve çocuk sahibi olmayı düşünen bireylerin danışmanlığını etkiler mi? Çok fazla değil, çünkü babadan mitokondriyal bulaşma insanlarda son derece nadir görünüyor. Şu anda bu keşif, klinik pratiği doğrudan etkileyecek bir keşiften ziyade ilginç bir kavramsal atılımı temsil ediyor.

https://www.techexplorist.com/   sitesinden alıntılanarak çevirilmiştir. 

                                                                                                                   

                                                                                                      Havvanur İncekara - Mistikalem.com

                                                                                                                      Aile Danışmanı

                                                                                                             Aile Dİzimi Uygulayıcısı

                                                                                                      Kalıtsal Aile Travması Uygulayıcısı

                                                                                                               Şifalı Taşlar Uzmanı

                                                                                                           Karma&Spritüel Astrolog

                                                                                                         www.havvanurincekara.com
                                                                                                  email: İncekarahavvanur@gmail.com
                                                                                                          twitter : @havvanurincekar
                                                                                                instagram: @havvanurincekara_sifali_taslar
                                                                                                    facebook: havvanurincekara.sifalitaslar