Şeytan Taşlama İle Bir Kulun Red Edişi

20 Ağustos 2018 Pazartesi
Şeytan Taşlama İle Bir Kulun Red Edişi
Şeytan Taşlama İle Bir Kulun Red Edişi

Peygamberler tarihine bakıldığında bir çok peygamberin şeytan ile karşılaşmalarında onu taş ile kaçırdıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan en çok aşina olunanları şüphesiz ki İbrahim (a.s) hac etmek için şeytanı taşlaması ile yine Hz. Hacer'e vesvese vermek isteyen şeytanın aynı sonuç ile karşılaşmasıdır.

Bildiğimiz üzere şeytanın maddesel bir varlığı yoktur dolayısı ile onun taşlandığında kaçmasının sebebi canının yanacak olması değil, düşünce ve görüşlerinin kabul görmeyişidir. Bu aynı zamanda taşların manyetik alanına ve enerjilerine de işaret etmektedir.
Sahih hadis kitaplarından naklediliyor. Hazret-i Enes demiş ki: “Allah Resulü’nün (asm) yanındaydık. Avucuna küçük taşları aldı; mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Sonra Hazreti Ebu Bekir’in eline koydu; yine tesbih ettiler.”[2] Aynı hadise hakkıda Hazret-i Ebu Zer demiş ki: “Sonra Hazret-i Ömer’in eline koydu; yine tesbih ettiler. Sonra aldı, yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazret-i Osman’ın eline koydu; yine tesbihe başladılar.” Sonra, Hazret-i Enes ve Ebu Zer diyorlar ki: “Ellerimize koydu, sustular.”[3] Zira Resulullah (s.a.v) elinde kendisine şahitlik eden taşlarla ilgili rivayeti düşünecek olursak taşlar da en az dünyamızdaki diğer nesneler kadar canlıdır.

 Bugün şeytan taşlama da görmüş bulunduğumuz sütun üstünde bir piramit şekline bürünen dikili bir taştır. Kabe'nin etrafında tavaf eden müslümanlar ruhsal anlamda beslenirken, şeytan taşlamada, bu sütun aracılığı ile kendisinin temsil ettiği kötülükleri ve enerjisini reddettiklerini bu sütunu  taşlayarak gösterirler.                                                                        

Havvanur İncekara - Mistikalem.com

Şifalı Taşlar Uzmanı
Karma&Spritüel Astrolog

İncekarahavvanur@gmail.com
twitter : @havvanurincekar
instagram: @havvanurincekara_sifali_taslar

facebook: havvanurincekara.sifalitaslar