Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Sadece iyiniyetle bakmanın 4 kötülüğü

06 Haziran 2018 Çarşamba
Sadece iyiniyetle bakmanın 4 kötülüğü
Sadece iyiniyetle bakmanın 4 kötülüğü

"Ben sadece iyiniyetime bakarım. Yardım yaptığım insanlar gerçekten muhtaç mı yoksa sahtekâr mı hiç araştırmam diyorsun" ya....

En az dört kötülük birden yapıyorsun:

  • birincisi sahtekârlığı besliyorsun
  • ikincisi gerçek muhtacın hakkını vermemiş oluyorsun
  • üçüncüsü yeni kuşaklara iyiniyetli olmak için biraz da saftirik olmak gerektirdiğini aşılıyorsun
  • dördüncüsü senin sömürüldüğünü gören yeni kuşağı iyiniyetli olmaktan soğutuyorsun

Gerçekte olan ile bize yansıtılan arasında dağlar kadar fark olabilir, sadece sinemada değil, medyada da, hayatta da...

***

Tasavvuf
kimilerine göre mistisizmdir.
kimilerine göre spiritüalizmdir.
kimilerine göre ezoterizmdir.
kimilerine göre okültizmdir.
kimilerine göre teozofidir.
....
Ağzı olan konuşuyor vesselam; onlar konuşadursun.

Sûfileri göre TASAVVUF şu ya da bu değil, SAFİ İSLAM MANEVİYATI'dır.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com