Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Kitapla hayat arasında bağ kuramamak

15 Ekim 2017 Pazar

NERİMAN, KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?
FANATİKLERİN İLETİŞİM DİLİ ÜZERİNE

Geçen yıllarda akademik kariyeri de olan bir müftümüz çocuklara Ebubekir isminin verilemeyeceğini ileri sürüyordu. Müftümüzün gerekçesi şuydu: Bekir, sözlükte deve yavrusu anlamına gelir.

Kitapla hayat arasında bağ kuramamanın tipik bir örneğidir bu. Bu durum fanatiklerin iletişim diline de bir örnektir.

EyvAllah Bekir sözlükte deve yavrusu anlamına gelir ama Bekir ismine yüklenen anlam sadece bundan mı ibarettir!?

Dil toplumsal uzlaşıya dayalı iletişim aracıdır, kelimelere yüklenen anlam zamanla değişebilir, bunu hesaba katacaksın.

 Dil, lügatten ibaret ise hadi oğluna Neriman adını koy bakalım; Neri=Yiğit, Man=Erkek demek.

Dil dinamiktir ve zamanla Neriman kız ismine dönüşmüştür bizde. Ama Azerbaycan'a gidin esas olarak erkek ismidir Neriman.

İnsanlar Ebubekir ismini Hz Ebubekir gibi vefalı ve sadakatli olsun diye veya onların hatırasına veyahut da bu ismi taşıyan yakınlarının anısına.. bu isimleri verir.

Hatice ismini de verme kızına, eğer vaktinden erken doğmadıysa :))

Fatıma ismini verme kızına, sütten kesilmedikten sonra :))

************************************************

İnsanları eleştirmeyi bir marifet sayma, dünyanın en kolay şeyi eleştirmek. İnsan evladının milyon tane hali var, halden anlıyor musun ondan haber ver.

***

Zaman her zaman her şeyin ilacı değildir; sönmüş sanılan bir volkan gibidir kimileyin geçmiş; bir kez harekete geçti mi hiçbir şey eskisi gibi kalmaz.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com