İlk Mucize Manastırı ve Sarı Saltuk'un vasiyeti

05 Şubat 2019 Salı
İlk Mucize Manastırı ve Sarı Saltuk'un vasiyeti
İlk Mucize Manastırı ve Sarı Saltuk'un vasiyeti

İLK MUCİZE MANASTIRINDAN, SARI SALTUK TEKKESİNE BOGOMİLLERDEN BOŞNAKLARA ULAŞAN YOLCULUK

Türkiye’ye dönmeden önce Bulgaristan’ın sembollerinden birisi olan Rila Manastırı’na doğru hareket ettik. Manastır deniz seviyesinden 1147 m yüksekliktedir ve Rilska ve Druslyavista nehirleri ile çevrilidir. Yol boyunca yemyeşil düzlüklerden, mimoza kokularının eşliğinde seyahat ettik ve kilisenin ana girişinde 300 – 400 kadar mesafede aracımız durdu. Aşağıya göre biraz daha serin bir hava bizi karşıladı. Bununla birlikte muhteşem havayı solumak paha biçilemez. İnsana huzurlu hissettiren bir konuma ve enerjiye sahipti.

Rehberimizin işaret ettiği yere doğru baktığımızda manastır karşımızda bulunuyordu. Bulunduğumuz yerde manastıra özgü hediyelik eşyalar satan birkaç stand vardı. Manastırdan içeriye girdiğinizde geniş bir alan ve yerde taş döşemeler ilginizi çekiyor. Günlerden Pazar olması sebebi ile bir Pazar ayinine denk gelmiştik. Manastır kalabalık sayılabilirdi; bu kalabalığın çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu.

Ana kiliseye doğru yürüdük ve muhteşem fresklerin önünden içeriye yürüdüğümüzde mumların ışıldadığı bir alan karşılıyor. Tam karşısında ki kapıdan içeriye girdiğimizde ise bir kadının kürsüden dua okuduğuna şahit oluyoruz, bir bebeğin ise vaftizine. Bu arada kiliseye baş açık, kısa kollu, şortlu ya da etekli girmeniz hoş karşılanmıyor. Bu sebeple girişte üzerinize uydurabileceğiniz birkaç parça eşyadan temin edebilirsiniz. Kilisenin duvarlarında İncil’de geçen yada anlatıla gelen hikayelerin fresklerini görmeye devam ediyoruz. Bir süre etrafı inceledikten sonra mumların bulunduğu yere geri döndüm. Bir kadın yanıma yaklaştı ve elindeki büyükçe siyah poşetten bir su, birde ekmek çıkararak bana vermek istedi.

Tabi ben en başta ne olduğunu anlayamadım.

Daha sonra ise az Türkçesi ile “ şifa için” dedi. O an alıp almama konusunda tereddüte düştüm. (Daha önce yazmış olduğum Şifalı Mabedin Sırrı ile ilgili yazdığım yazıyı okumanızı tavsiye ederim. http://www.mistikalem.com/kose-yazisi/sifali-mabedin-sirri/7275 ) Çünkü hastası iyileştikten sonra mı bu adağını dağıtıyordu yoksa iyileşmeden mi? Bu benim için önemliydi; zira benim için iyileşmeden bir başkasının yükünü paylaşacak kadar kendimi cesur hissetmiyordum. Neticede ekmek ve suyu alıp almama konusundaki kararsızlığım, kadınında vermekten vazgeçmesi ile sonuçlanmıştı.

Ana kilise dışında, bu manastırda beş kubbe, üç sunak ve iki yan şapelide görebilir, bahçesindeki buz gibi kaynak suyundan kana kana içebilirsiniz.

Aracımıza döndüğümüzde rehberimiz bize manastırı ile ilgili olarak Bogomilleri anlattı; bende daha sonra İslamiyet'i seçen bir kısım Hristiyan için anaşist olarak adlandırılan bu akımı anlatmak istiyorum. 920’li yıllarda Bulgaristan’da ortaya çıkan ve sonrasında Balkanlar, Avrupa ve Anadolu’ya yayılan Bogomilizm Tanrı’nın sevdiği anlamına gelir. Kurucusu bir papazdır. Bogomil olarak anılan bu papazın asıl adının Yeremya olduğuda söylentiler arasındadır.

Makedonya’nın Bogomil kasabasında doğduğu için Papaz Bogomil olarak anıldığı söylenmektedir. Yine Bogomil'in diğer bir kelime anlamı da ibadet eden demektir.

Papaz Bogomil önceleri Ortodoks Kilisesi’ne bağlıyken daha sonra Bulgar Krallık’ığının zayıflaması, toprağa bağlı çiftçi köylülerin daha çok sömürülmesi ve ekonomik sıkıntılarının artması sebebi ile bu düzende yanlışlar olduğunu halka anlatması ile 927 yılında başlamaktadır. Bogomiller sadece İncil’i örnek alıp resmi kiliseyi red etmişlerdir. Dinin özünü yaşamak istemişlerdir. Ezilmiş ve sömürülmüş halk akın akın Bogomilizme geçmiştir. Ortodoks ruhban sınıfına karşı çıkmış, lüks hayatı, özel mülkiyet edinmeyi ve içki içmeyi red etmişlerdir. Tanrı zülmedici ve kötülük yapıcı değilse burası şeytanın işidir şeklinde düşünüyorlardı. Tevrat’ı red etmekle birlikte Hz. Meryem’i kutsal görmezler. Kilise ayinlerini sevmez, haça ve ikonalara saygı göstermezler. Bu yönleri ile İslam'a çok yakındırlar. Zira ikonalar puttur ve islam bunu red eder. İsa ise çarmıha gerilmemiştir. İslam'da da göğe çekilmiştir. Ayrıca Ortodoks ve Katolik Kiliselerin “ Şeytanın Mabetleri” olarak isimlendirirler. Bogomiller üçlü teslis inancına değil tanrının tek ve bir olduğuna inanırlardı. Hz. İsa, Tanrı ve oğul değil insan ve peygamberdir diyorlardı. Kiliselerin, ruhbanların cennetten yer satamayacaklarını savunuyorlardı. Bogomiller, Sırplar, Kral Nemenja döneminde kafir olarak adlandırılarak, Bosna’nın doğusuna sürüldüler, Bogomillerin ileri gelenlerinin kulaklarını, dillerini, kafalarını kestiler ve Hersek’e sürdüler. Orada soydaşları onlara kucak açtı çünkü bogomiller Pomak Türkleriydi.

Ve bugüne geldiğimizde Bosna Hersek’te Neretua Nehri’nin Buna kolunun içerisinden aktığı mağarada yaşamışlar. Daha sonrasında ise Blagay Tekkesi ( Sarı Saltuk – Alperenler Tekkesi) Sarı Saltuk ismindeki bir eren tarafından burada kurulmuştur. Sarı Saltuk’un Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olan Muhammed Buhari olduğu rivayet edilmektedir. Bir Bektaşi tekkesi olarak soydaşlarının izinde muazzam bir enerjisi olduğu söylenen bu yere kurmuştur. Kim bilir belki de her şey planlı bir tevafuktur.

Sarı Saltuk’un vasiyeti ile sonlandırmak istiyorum.

“ Ben ahirete göçünce dergahtan naaşımın hangisinde olduğunu belli etmeden yedi tabut çıkarın. Yedi tabutun her birini ayrı bir kralın hükmündeki toprağa gömün, gömdüğünüz yerler ki muhakkak ki küffar memleketi ola. Vasiyetimizdir ki her kim bizi seven müminler olduğunu söyler mezarımızın küffar beldede kalmasına razı gelmez, o beldeyi fetheder, başımızda bir Fatiha okur. “
Böylelikle Yesi dergahında aldığı “ Nişan işaretini bu vasiyet ile tamamlar ve tekkeden çıkarılan tabutlar Hristiyan memleketlerin sınırları içine defnedilir.

İlk mucize manastırının anlatımı için başlanılan bu gezi yazısı gezilmemiş dergahta bitiyorsa, kim bilir belki bir gün oradan selamlama hazırlığıdır…

Havvanur İncekara - Mistikalem.com

Şifalı Taşlar Uzmanı
Karma&Spritüel Astrolog

İncekarahavvanur@gmail.com
twitter : @havvanurincekar
instagram: @havvanurincekara_sifali_taslar

facebook: havvanurincekara.sifalitaslar