Ay bizim duygularımız "inci" dengemiz

02 Ocak 2018 Salı
Ay bizim duygularımız inci dengemiz
Ay bizim duygularımız "inci" dengemiz

“HERKES AY GİBİDİR VE HERKESİN HİÇ KİMSEYE GÖSTERMEDİĞİ BİR KARANLIK TARAFI VARDIR.

Mark Twain

İnci’nin kozmolojik işlevi ve sihirsel değeri ile ilgili yolculuğu Vedalar zamanında başlamaktadır.
“Rüzgardan, havadan, şimşekten, ışıktan doğma, altından doğma, deniz kabuğundaki inci bizi koru! Okyanustan doğma, ışıklı her şeyin ilki olan deniz kabuğuyla (iblislere) karşı zafer kazanıyoruz. Deniz kabuğuyla hastalığın ve fakirliğin üstesinden geliyoruz. Deniz kabuğu her derde deva ilacımızdır. İnci bizi korkudan korur. Gökten doğma, denizden doğma Sindha tarafından getirilen deniz kabuğu bizim için ömrü uzatan mücevherdir. Denizden doğma mücevher buluttan doğma güneş bizi her yanımızdan tanrının ve Asuraların oklarından korusun!”

Azteklerde midye, istiridye ay tanrıçayı ve nesillerin doğuşunu temsil eder. Deniz kabuğu, inciler, sümüklü böcekler her yerde aşk ve evliliğin amblemleri arasında yer alır.

Hindistan’da evlilik, büyük bir deniz kabuklusu öttürülerek ilan edilmektedir. İnci istirdye Yunanlılarda evliliğin sembolüdür. Ayın istiridyeleri beslediğine, deniz kestanelerinin içini doldurduğuna inanılırdı.

Kıbrıs’ta bir istiridyenin içinden doğan tanrıça Afrodit’e deniz kabukları adanmaktaydı. Olimpos’ta oturan tanrılardan Zepheros bir gün aşk ve güzellik tanrıçasına gönlünü kaptırmış ve onu Akdeniz’in köpüklü sularında istiridye kabuğunun içinde gezdirerek onu hoşnut etmiştir. Venüs’ün Afrodit’inin gönlünü hoşnut eden bu sembolik anlatımlar gösteriyor ki dişi olan Venüs ile Ay arasında bir hoşnutluk ilişkisi ile birlikte döngüsel benzerlikler söz konusudur.

Eski İran’da kırılmamış doğal inci bekareti, incinin kırılması da aşılanma ve doğum demekti. Bu mitolojilerde ise başlangıçta bir tek gerçeğin dışında hiçbir şey yoktur ve bu gerçek istiridyede yuvalanmıştır.

Deniz kabuğu ile kadın üreme organı arasında bir bağ olduğu düşünülerek benzerlik kurulması ise Japon inanışlarında kabul görmüştür. Deniz kabukluları ve istiridyeler böylece döl yatağının sihirsel güçlerine ortak olmaktadır. Bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynaktan, dişilik ilkesinin amblemi gibi olan bir noktadan fışkıran yaratıcı güçler onlarda mevcuttur ve etki etmektedir. Deri üzerinde muska veya süs olarak taşınan istiridyeler, deniz kabukları ve inciler kadını hem kötü güçlerden ve kötü kaderden korumakta hem de onu üretkenliğe yatkın bir enerjiyle donatmaktadır.

Sümerler çivi yazısına geçerken daha önceden kullanılan temel sembolleri temel almışlardır. Sümer dilinde inci; neslin üremesi nesil anlamına gelirken çocuğuda simgelemektedir. Mısır’da ölenler istiridye temsili tabutlara konulur. Deniz kabukları Hind törenlerinde ölenin evinden mezarlığa giden yol boyunca saçılırdı. Benzer adetlere Borneo yerli ayinlerinde, Afrika’nın bazı yörelerinde rastlanabilir. İskoçya’da pencere eşiklerine, kapılara ve bahçe çevrelerine istiridye kabukları yerleştirme adeti İngiltere ve İrlanda’nın bazı bölgelerinde oldukça yaygındır.

Ay, Güneş sisteminde en hızlı hareket eden gökcismidir. Dünya etrafındaki bir turu yaklaşık 28 gündür. Bu yüzden, kadınların adet dönemleriyle bağdaştırılır.

Ay 24 saat içerisinde bazen 15 dereceden fazla, bazense 12 dereceden az ilerler. Hızındaki farklılığın nedeni, Dünyaya olan uzaklığındaki farklılıktır; Ay'ın yörüngesinin merkezi Dünya'nın merkezine yakın olduğunda, daha hızlı hareket eder. Çok hızlı hareket ettiğinden, özellikle Soru Astrolojisinde gezegenlerin ışığını birbirlerine taşır. Bu anlamda iletişimi de sağlamış olur. Şartların nasıl gelişeceğini anlamaya yardımcı olur. Çabuk değişen şartları, kararsızlığı, değişkenliği, yön değiştirmeyi anlatır.

Ay, ışığını Güneş'ten alır. Güneş'in ışınlarını ayarlar ve düzene sokar. Onun ışığını, özellikle Güneş battıktan sonra daha iyi görürüz. Yeniay olduğunda (yani Ay tam Güneş ile kavuşum halindeyken) görülmez. Eski zamanlarda ışık, yaşama eşit görülmüştür. Bu yüzden eskiler tarafından yeniay korku ve endişeye sebep olan bir olguydu. Tutulma zamanlan ise büyük korku ve dehşet ile karşılanırdı. Aslında, günümüzde de çoğu insan Ay ışığının olmadığı karanlık gecelerde dışarıda olmayı tercih etmez.

Ay, soğuk ve nemli doğasından dolayı, likit şeylerle bağdaştırılır. Sahil şeridini ve kumsalları, su birikintilerini, gölcük, havuz gibi yerleri, yansıtma özelliğinden dolayı aynaları temsil eder. En ince, en hafif, en kesif ve en nemli objeleri anlatır. Gece gezegenidir ve dişil bir gezegendir. Ay’ın suların kabarması ve çekilmesi (gel-git) üzerindeki etkisi bilim adamları tarafından insanların bedenin sıvılarının da etkileyerek, duygularınızın Gel-Gitlerine de sebep gösterilmiştir.

Ayın yıldız haritasındaki yeri bizim yaşam karşısında nasıl bir tutum içinde olduğumuzu, bilinçaltı tepkilerimizi, güçlü temel davranışlarımızı gösterir. Ay gizli kalmışlığı, iç karakteri, bizi yakından tanıyanların bildiği kimliğimizi temsil eder. Ay dişidir. Annemizi, hayatımızdaki önem taşıyan kadın kimliklerini temsil eder. Ve duygularımızdır. Güneş geleceğimiz Ay ise geçmişimizdir…

Ay’ın büyülü evrelerinin anlaşılması gereklidir zira ay bir ay içerisinde çeşitli döngülerde karşımıza çıkmaktadır.

Hilal ay kısa bir süre için gökyüzünden bize eşlik eder bir sondan yeni bir başlangıca pençeler açar. Yok oluşun umutsuz karanlığını aralayan aydınlıktır. Saflaşır ve eski kültlere göre Bakire Tanrıça olarak karşımıza çıkar. Bereket , sevgi ve neşenin ve umudun sürecidir. Bu süreç yenilenmeyi temsil eder. Yeni başlangıçları destekleyecek bir zamandır. Mitolojide Artemis hep hilal ile sembolize edilir. Masumiyet, saflık ve bağımsızlık ile ilgilidir. Dişil enerji daha zayıftır ve eril dengelidir. Yeni iş, fırsatlar, yeni başlangıçlar değişimler yaratma, hayvanlarla ilgili çalışmalar, duygulardan arınma, dişil enerjiyi eril ile dengeleme ve yeniliklere niyet etme için güzel bir süreçtir. Neşe ve umudu taşır.

Büyüyen Ay süreci diğer adı ile ilk dördün Hilal ile Dolunay arasındaki sürece büyüyen ay süreci denilir. Bu süreçte hayatınıza yeni şeyleri çekmek ve çağırımlar gibi çalışmalar uygulanabilir. Hayatınızda olan duygular, para, iş durumu, spritüelliği geliştirmek için bu dönem çok uygundur. Büyüyen ay fazı dilek ve olaylarında büyüyüp gelişmesini sağlayacaktır. Cesaret duygunuzu da tetikleyebilir.

Şişkin Ay Devresinde ise önemli değişimlerin yapılabileceği bir sürece işaret eder. Hissiyatlarınızda durgunluk olsa bile bunu irdelemeyin. Gebelik sürece gibi düşünün zira hiçbir doğum sancısız gerçekleşemez. Bu dönem sabır ve bekleme sürecidir. Dolunay sürecinde yapılacak planlar haşır neşir olun. Sabredin.

Dolunay artık kozmik annemizin lunar enerjisinin hat safhaya çıktığı durumdadır. Bu noktada enerji çok yükselir ve her türlü çalışmaya uygundur. Dolunay auraları besler ve içsel enerjileri güçlendirir. Sezgiler, hisler ve duru görü gibi duyu dışı algılamalar güçlenir. Sağlıktan, işe, bilgelikten, ruhsallığa, ilişkilerden, değişim ve yaratımlara ve korunma çalışmaları dahil her türlü konuda çalışma yapılabilir.

Küçülen Ay fazı yani son dördün de ise artık bereketli doğurganlık sürecinden yavaşça karanlık sürece geçer. Bu dönemde hayatımızda istemediğimiz şeylerle ilgili çalışmalar yapılır. Hastalıkların azalması, zarar veren kişilerin azalması, çok yeme gibi hayatımızda olupta bize zarar verecek her şeyden arınmaya çalışabiliriz.

Ve sonunda Karanlık ay dan geçiş

Karanlık Ay veya Yeni Ay bu süreçte ayı göremeyiz. Sonlanmaların temsilidir. Yeni şeyler için değil bitmesini istediğimiz her şey için çalışma yapılabilir.

Ve gerçek bir İnci’nin mucizesidir. Ay’ın yeryüzüne sirayeti…
Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.
İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.
Stresi azaltır.

Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.

İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.
Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.

Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Kemikleri güçlendirir.

İnci , Yeşim taşı ile kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.

Havvanur İNCEKARA

                                                                                                    Şifalı Taşlar Uzmanı 

                                                                                              Karma & Spritüel Astrolog

                                                                                          incekarahavvanur@gmail.com

                                                                                              twitter: @havvanurincekar

instagram: @havvanurincekara_sifali_taslar/