Şimdi, kendimize uyanma vakti!

30 Eylül 2020 Çarşamba
Şimdi, kendimize uyanma vakti!
Şimdi, kendimize uyanma vakti!

Günaydın, bugün duyarlı bir atmosfere merhaba diyoruz.

Şimdi, kendimize uyanma vakti! Gökyüzü, içsel dönüşüm zamanı, diyor!

Özgün benliğimizi görmek adına eylemde var olmayı seçebiliriz. Bu bağlamda kendi doğamızı sanat aracılığı ile ifade etmeyi seçmek işlevsel olabilir.

Odağımız; maddesel dünyanın sınırları ile ilgili geliştirdiğimiz #inanç kalıplarımıza yönelebilir. “Dünya ben onu bu şekilde görmeyi ve duyumsamayı seçtiğim için mi bu formda, ve Dünya da tezahür edenlerin içsel tabiatım üzerindeki etkilerini nasıl duyumsamayı seçiyorum?”

İnanmayı seçtiğimiz düşünce kalıpları nereden merkezleniyor ve öz yaşam ışığımızı ışımamız yönünde bizi destekliyor mu? Sorusunun yanıtı içsel benliğimizde gerçekçi bir biçimde araştırabiliriz.

Duyularımızı içe yöneltmeyi seçerek işlevsel olmayan zihinsel-duygusal-davranışsal boyuttaki varoluşsal doğamızı desteklemeyen alışkanlıklardan özgürleşmek adına destekleniyoruz.

Şifa, arınma uygulamaları gerçekleştirmek, fizyolojik ve zihinsel boyutta detoks süreci başlatmak adına ilham verici bir dönem.

Mutlak öz anlayışa doğru açıldığımız günler deneyimliyoruz.

Şimdi bugüne değin inşa ettiğimiz herşeyin, buna kendi benlik tanımınız da dahil, yanıp kül olduğunu gözünüzün önüne getirin, nasıl hissedersiniz? Ve gerçekleştireceğiniz ilk eylem ne olur?

”İlk olarak kendiniz olduğunuz zaman, sizin için mükemmel, bütün ve tam ve doğru olan herhangi birşeyden esirgenemezsiniz. Kendiniz olarak ilk önce Tanrı nın düşünceleri, sözleri, eylemleri ve hareketlerinin yolunda otomatik olarak mükemmelliği deneyimlersiniz. Önce zehirli düşüncelerinize izin verdiğinizde, otomatik olarak hastalık, karışıklık, içerleme, depresyon, yargılama ve fakirliğin yolunda kusuru deneyimlersiniz.”

Dr. Ihaleakala Hew Len

Uzman Psikolog Özge Genlik
Vesta77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisinin Kurucusu
www.vestaakademi.com

https://vesta77akademi.blogspot.com

http://oozgegenlik.blogspot.com/