Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Latince bir eserdeki Hermetik Betimleme gravürü

28 Eylül 2021 Salı
Latince bir eserdeki Hermetik Betimleme gravürü
Latince bir eserdeki Hermetik Betimleme gravürü

HERMETİK BETİMLEME

Ruhsal yolların nihai hedefe iletmesi, kişinin hangi yolu, nasıl izleyeceğini sezmesi ve benimsemesi ile başlar. Nur da, ışık gibi, ortadaki Güneş gibi kendini zaman zaman gizlemekte, ama gerçekte manevi bilgiyi anlatmaktadır. Bu bilgiye çağrı, farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bir vizyonla, belki hayatı değiştiren bir acı ile, kim bilebilir?

Ruhani yolu takip etmek, farkındalığın ardından, duygusal ve zihinsel iç çatışmalarla, acılardan kurtulma isteğini ele almak için bir mücadeledir. Yol asla kolay değildir. Dikenli çalılarla, kötücül tuzaklarla örtülüdür.

Manevi yolda, alçakgönüllü olmalı. Bencil arzuların tezahürüne yer vermemeli. Yol; eski ilkel benliğin çöküşüne, Ego'nun ölümüne yol açmalı.

İki yılan; omurgada yükselen kundaliniyi gösterir.
Karşıtlar; erkek ve dişi yanyanadır (yin ve yang)
Melek kanatları; saflığın içlerinde gizlenişidir.
Solda Mars ve Venüs'ün gezegen sembolleri yer alır.

Denizdeki yedi gemi; gerçekleşen dönüşümün sembolleridir ve dönüşüm sürecinden geçen ''Yedi Çakra'' olarak da görülebilir. İçlerindeki sandıklardaki inciler; İlahi benliğin simgesidir.

Bu gravürün aslı, Basilius Valentinus tarafından Latince bir Hermetik çalışmasından alınmıştır, 1613'te yayınlanmıştır. İçinde iki başlı çıplak bir insan vücudu, biri erkek diğeri dişi, biri sağ, diğeri ise sol kol uzatılmış halde görülür. Erkek tarafında üst köşede bir pergel ve kadın tarafında gönye görülür.

Bir beden ve iki kafa ile figür, yaratıcı üretken kapasiteyi belirtir. Kişiler kısmen bileşik ve maddi ve ruhani olmak üzere çift doğalıdır. Bedeni, yeryüzü tozundan, ruhu, ruhu başka, aklı başka bir doğadadır.

Biri dünyevi, diğeri cennet.
Biri maddi, diğeri manevidir.
Resimdeki Güneş'in metali altındır.
Güneş'in ışığı, ruhaniyetin aydınlığına ışık tutmaktadır.

Ay'ın ışığı, bir akıldan diğerine yansıyan ve onu aydınlatan vahiy ışığının parıltısını sembolize eder.
Benzeri olan eski Hermetik gravürde, Merkür gezegeninin sembolü bulunur. Hermetik filozofların "Üstad"ı, ilahi bilgeliği temsil eden Güneş'in altın rengi ihtişamına sarılmıştır.

''Kalbi açık olanlar artık kolektif formlara bağlı değildir, yükseğe hareket ederler'' 

***

Konuya ilgi duyanlar,  Karanlığın Mesajı - ''Kötülük Probleminden Yükselen Değişime Aşırı Zamanlar'' adlı kitabımda, konu hakkında daha geniş bilgi bulabilirler...

Ferda Ercan Uyulan - mistikalem.com

www.facebook.com/okultizmveenerji

www.facebook.com/karanliginmesaji