Yirmi yıl sürecek Plüton-Kova transiti, astrolojik etkileri