Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Safer ayı bela ve musibet ayı mı?

18 Eylül 2021 Cumartesi
Safer ayı bela ve musibet ayı mı?
Safer ayı bela ve musibet ayı mı?

Safer ayının uğursuzluk getireceğine inanırsak, bu, kendini gerçekleştiren kehanet olur!

Safer ayı geldi mi kamuoyunda bela ve musibet ayı geldi diye konuşmalar ayyuka çıkar.

Safer ayı, Hicri Takvim'in ilk ayı olan Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. 8 Eylül itibariyle Safer ayına girdik.

 Safer ayının bela ve musibet ayı olduğuna dair halk arasında bir inanış vardır. Bunu destekleyen kimi rivayetler de vardır; ama bu rivayetlerin geçerliliği yoktur.

Üstelik Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi gibi Ramazan gibi özel değer yüklenmiş zamanlar olmakla birlikte uğursuzluk yüklenen bir zamandan söz edilmez.

 Kur'ân-ı Kerim'de uğursuzluktan söz eden üç âyet-i kerîme vardır ve üçü de kâfirlerin uğursuz saymalarını anlatır. (Kur'ân-ı Kerim: Yâ-sîn sûresi, 36/7-8; Neml sûresi, 27/47; A'raf sûresi, 7/131) Bu bile, uğursuzluğun, müslümanların işi olmadığını bize anlatmaya yeter.

İslam Peygamberi'nin de şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Safer ayında uğursuzluk yoktur. Bunlar Cahiliye hurâfeleridir.” (En güvenilir hadis koleksiyonlarından Buhari'nin Sahih adlı kitabının Tıb bölümünde geçer. Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, "Safer" maddesi, XXXV/450-451)

 Şu da var ki uğursuzluk kehanetlerinin Allah'ın rahmetinden ümit kesmek anlamına geldiğini de hesaba katmak gerekir.

Burada sonuç olarak şunu da vurgulamamız gerek: Uğursuzluk geleceğine dair kesin bir inanç sahibi isek uğursuzluk bize gelmese bile, biz uğursuzluğu yaratırız. Kehanetimiz kendi kendini gerçekleştirir.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

instagram: alirizabayzan

twitter: @arbayzan

facebook: Ali Rıza Bayzan