Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Bilimsel gerçek tartışılmaz değildir

15 Ekim 2020 Perşembe
Bilimsel gerçek tartışılmaz değildir
Bilimsel gerçek tartışılmaz değildir

Her bir bilimin bir bakış açısı vardır, lakin bütün bilimlerin bakış açısını birleştiren bir üst-bilim yok modern ve postmodern zamanlarda.

Bu bakımdan bilimlerden yararlanırken farklı bilimlerin aynı olaya farklı açılardan bakacağını farklı sonuçlar çıkarabileceğini hesaba katmak gerekir.

Hatta bütün olgusal bilimlerde aynı olayın çok farklı açılardan yorumlanması da söz konusudur. Bundandır ki bilimi tartışmasız saymak, bulgularını mutlak doğru saymak saçmalıktır.

Öte yandan  bilime sırt çevirmeyi erdem sanmak da yanlış.

Sanal alemde sıkça rastlıyoruz Sûfi Yolu adına, İlahi Aşk adına bilime sırt çevirmeyi erdem sanan garipliklere.

Halbuki Sûfi Yolu'ndaki yüce ruhlar sadece ve sadece Tasavvuf'la meşgul değildiler. Örneğin Prof. Dr. Sevim Yumuturuğ, Batı'da ancak XIX. yüzyılda keşfedilen bilgileri Akşemseddin'in daha XV. yüzyılda savunduğunu yazıyor: Akşemseddin (ö. 1479) sıtmanın ve diğer bazı hastalıkların aya, yıldızlara bağlı olmadıklarını ifade etmesi ve kalıtımla ana ve babadan çocuklarına geçen hastalıkları işaret etmiştir. Böylece XIX. asrın sonlarına doğru isbat edilmiş olan gerçekleri çok daha evvelden haber vermiştir.

Prof. Dr. Şahin Aksoy da şunları yazıyor: Akşemseddin'in Tıpla ilgili Maddetü’l-Hayat adlı eseri mevcuttur. Bu eser hastalık belirtilerinin yanı sıra mikrop ve bulaşmadan söz etmesi bakımından önemlidir. Avrupa’da 13. ve 14. yy.da büyük salgınlar ve kitle halinde ölümler görüldüğünde, bulaşıcı hastalıklar Tanrı’nın günahkârlara vermiş olduğu cezalar olarak nitelendiriliyordu.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

instagram: alirizabayzan

twitter: @arbayzan

facebook: Ali Rıza Bayzan