Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Aşurayı bir şenliğe ve festivale çevirmek çok yanlış

09 Eylül 2019 Pazartesi
Aşurayı bir şenliğe ve festivale çevirmek çok yanlış
Aşurayı bir şenliğe ve festivale çevirmek çok yanlış

10 Muharrem Hz. İmam Hüseyin Efendimizin ve de pek çoğu Ehl-i Beyt'ten olan 72 müminin Kerbelâ’da şehadete ulaştıkları tarihtir.

Bu nedenle mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun 10 Muharrem’de kalbinde iman taşıyan her müslümanı bir hüzün kaplar.

Hz Hüseyin için, İslam Peygamberi “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” der, “cennet gençlerinin efendisi” olduğunu bildirir.

Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye yürüyüşü hak ve adalet içindi. Hz. Hüseyin, haksızlığa, ve adaletsizliğe karşı meydan okumuş ve şehadetiyle zalimlere üstün gelmiştir.

Bu bakımdan Kerbelâ’yı anlamak, Hakka ve adalete adanmak demektir.

10 Muharrem'de aşure yapmakta bir mahzur yoktur, lakin aşurayı bir şenliğe ve festivale çevirmek çok yanlıştır. Alemlere Rahmet Peygamber'in torunu, hakkın yılmaz savunucusu Hz Hüseyin'in şehit düştüğü gün hüzün günüdür.

TDV İslam Ansiklopedisi'nde Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz aşurayı bayrammışçasına kutlamanın bir Emevî dönüştürmesi olduğunu vurguluyor: "... Emevîler Kerbelâ faciasını unutturmak için bir vesile sayarak o günü âdeta bir bayram kabul etmişlerdi. Hatta Fâtımî Devleti’nin yıkılmasından sonra şenlikler düzenlenmiş, tatlı yiyecekler pişirilmiş ve bu konudaki bid‘atların haklı gösterilmesi maksadıyla çeşitli hadisler uydurulmuştur." (Yusuf Şevki Yavuz, ÂŞÛRÂ, TDV İslam Ansiklopedisi, 1991, cilt: IV; sayfa: 26)

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com