Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Allah hayret ettirmeyi sever

08 Kasım 2020 Pazar
Allah hayret ettirmeyi sever
Allah hayret ettirmeyi sever

Filozof Epiküros’a (ö. MÖ 270) göre tanrılar kendi âlemlerinde o denli mutludurlar ki asla insanların hayatına karışarak başlarını ağrıtmazlar. (Wilhelm Weischedel, Felsefenin Arka Merdiveni, çev., Sedat Umran, İst.-ts, İz Y., s. 82)

Epiküros'un inandığı tanrılar böyle olabilir; ama müslüman için bu böyle değildir:

"Göklerde ve yerdeki bütün varlık Allah'ın koyduğu kurallara bağlıdır. Ve Allah, her gün kendini bambaşka (şaşkınlık verici) bir yolla ifade eder." (Kur'an-ı Kerim, Rahman suresi, 55/29. ayet)

Allah evrende her şeyi her şeyle etkileşim halinde yaratmıştır. Bu yüzden insan, Allah'ın varlığa ve yaşama müdahalesini doğrudan doğruya göremez. Bunu ancak üçüncü epistemolojik kaynak olan kalbiyle görebilir insan evladı.

Ormanın içinde bir bütün olarak ormanı değil tekil ağaçları görebilirsin ancak. Ormanı görebilmek için içinden çıkıp yukarıdan bakman gerekir.

Ünlü sûfi Ebû Bekir eş-Şiblî şöyle bir duası varmış: “Ey hayrete düşenlerin rehberi, hayretimi arttır!”

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

instagram: alirizabayzan

twitter: @arbayzan

facebook: Ali Rıza Bayzan