Felsefik görüşlere göre hayatın anlamı nedir?

8 Felsefi Öğretiye Göre Hayatın Anlamı Nedir?

Felsefik görüşlere göre hayatın anlamı nedir?
Din Adamları, felsefeciler, psikologlar, sanatçılar ve edebiyatçılar başta olmak üzere tüm insanların yüzyıllardır cevabını arayıp da bulamadığı mühim bir soru: Hayatın anlamı nedir?
İşte 8 ayrı felsefe ekolünün bu soruya verdiği cevap:
19
Felsefik görüşlere göre hayatın anlamı nedir?
Platon’a göre hayatın anlamı nedir?
Platon, bilginin insanı erdeme ulaştıran en önemli araç olduğuna inanıyordu. O yüzden Platon’a göre, hayatın anlamının “Daha çok öğrenmek.” olduğunu söyleyebiliriz. Hatta, Platon demokrasinin de eğitimin bir ürünü olduğuna inanıyordu. Eğitimsiz halkların demokrasiyle başa çıkamayacağını, zamanla demokrasinin bir oligarşiye döneceğini ve bilgisiz halkları yanlış bilgiyle donatan demagogların türeyeceğini ve bunun da diktatörlerin yolunu açacağını belirtmiştir. Platon’un verdiği bilgisiz demokrasi örneği size hangi ülkeyi hatırlatıyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz.
29
Felsefik görüşlere göre hayatın anlamı nedir?
Aristo’ya göre hayatın anlamı nedir?
Aristo’ya göre, insanı diğer varlıklardan ayıran bir etik yaklaşımı olmalıydı, çünkü Aristo’nun öğretisinde insan, “mantıklı (rasyonel)” bir varlıktı. Aristo, bu etik değerlerin de insanı iyi olmaya yönlendireceğine inanıyordu. Yani, Aristo’ya göre insan hayatının nihai amacının “İyi olmak.” olduğunu söyleyebiliriz.
39