Biyoloji

Karıncalar, hasta bitkiler için şifalı kimyasallar üretiyor!

Karıncaların bacaklarından ve göğüslerinden antibiyotik etkisi içeren kimyasallar sızdırarak bazı bitkileri hastalıklardan koruduğu belirlendi.

Karıncalar, hasta bitkiler için şifalı kimyasallar üretiyor!

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden kıdemli bilim insanı Joachim Offenberg'in başyazarlığını yaptığı bilimsel makaleye göre;  karıncalar hasta bitkileri iyileştiriyor.

Bazı bahçıvanlar karıncaları zararlı olarak görse de, yeni araştırmalar küçük işçilerin ekinleri en az 14 farklı bitki hastalığından korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Oikos'ta yayınlanan ve ecology news tarafından alıntılanan araştırmaya göre karıncaların bakteri yükünü azaltmaya ve bitkilerin çimlenme oranını artırmaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Karıncaların bacaklarında ve göğüslerinde antibiyotik salgılayan bakteri kolonileri var.

Makalenin baş yazarı Joachim Offenberg ve meslektaşları, karıncaların kimyasal izler oluşturmak için ürettikleri feromonların – bazılarının antibiyotik özelliklere sahip – iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor.

Karıncaların Ürettiği Doğal Antibiyotikler

Karıncaların bitki patojenleri üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların gözden geçirilmesinde, Offenberg ve arkadaşı olan Aarhus ekolojisti Christian Damgaard, karıncaların yaşadığı bilinen 30 bitki türünden 18’inin patojenlerin etkilerinde bir azalma, ancak altısında bir artış gösterdiğini buldu. Toplamda karıncalar, bitkileri en az 14 farklı hastalıktan korudu.

Offenberg ve Damgaard, odun karıncalarının bir elma plantasyonuna girmesinin elmalardaki ciddi hastalıkları önemli ölçüde azalttığını gösteren daha önceki bir çalışma ile karıncaların bitkileri koruma potansiyelini incelemek için ilham aldıklarını söyledi. Elde edilen bulgular, genel olarak bitki hastalıklarına karşı bu korunmanın, bitkileri otçullardan korumak için karıncaların sağladığı koruma kadar önemli olabileceğini öne sürüyor.

Offenberg ve Damgaard, araştırmalarının daha fazla bitki hastalığı ile savaşabilecek doğal pestisitlerin incelenmesi ve muhtemelen geliştirilmesinde faydalı olabileceğini de söyledi. Ayrıca, karınca kaynaklı antibiyotiklerin tarım için geniş kapsamlı etkileri olabileceğinden umutlular.

Karıncaların bitkileri koruduğu fikri başlı başına büyük bir gelişme değildir. Çalışmalar, karıncaların zararlılarla beslenerek ve diğer istilacı böcekleri caydırarak botanik konaklarına koruma sağladığını uzun zamandır doğrulamıştır.

Karıncalar bunu göğüslerinde veya vücutlarının orta kısmında yaşayan bakteriler sayesinde yapabilirler. Karıncalar daha sonra bakterileri, olgunlaştıkça göğüs kafesindeki salgı bezleri tarafından salgılarını kendi kişisel bakteri kaynakları ile beslerler.

Karşılığında bakteriler, karıncaların bitkileri hastalıklardan korumak için kullanabilecekleri antibiyotikler üreterek karıncalara yardım edecekti. Ayrıca bu antibiyotikleri hastalıkların koloniye yayılmasını önlemek için kullanırlar.

Hayvanlar ve Bitkiler Arasında Karşılıklı Fayda İlişkisi

Örneğin 2014 yılında, Almanya’daki Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, akasya bitkileri ve üzerinde yaşayan karıncalar arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceledi. Bitkiler onlara nektar, yiyecek ve barınma için içi boş dikenlerini verir. Buna karşılık, karıncalar da zararlı patojenlerle savaşır.

Araştırmacılar özellikle, karıncaların varlığının bitkilerin yapraklarındaki bakteri popülasyonunu değiştirdiğini ve zararlı patojenlerin sayısını azalttığını buldular. Laboratuar analizi ayrıca bazı bitki patojenlerinin karıncaların bacak ekstraktlarının uygulanmasına duyarlı olduğunu gösterdi. Patojenler bu bacak özütlerine maruz kaldıklarında çoğalmayı bıraktılar.

Yorumlar