Yeniçağ

Naikan Terapisi ile içinize bakıp, kendinizi görebilirsiniz

Naikan Terapi nedir? Naikan Terapi'nin faydaları nelerdir? Naikan Terapi'nin psikoterapiden farkı nedir?

Naikan Terapisi ile içinize bakıp, kendinizi görebilirsiniz

Naikan nedir?

Japonca'da “nai” ve “kan” sözcüklerinden oluşan Naikan'ın Türkçesi "içe bakış" demektir. 

Naikan Terapi nedir?

Naikan Terapi; "zihnin gözüyle içe bakmak" ve "içine bakarak kendini görmek" amacıyla insanları, yaşadığı hayatı düşünmeye teşvik eden bir sağaltım sistemdir. Dünyanın pek çok ülkesinde yaygın şekilde kullanılan güncel bir psikoterapi ve Alternatif TIP modelidir. İnsanların hayatına ve yaşadıklarına farklı açılardan bakmasına imkân vererek, oluşturduğu farkındalıkla insanlarda ruhsal dengenin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Japon düşünür Yoshimoto Ishin  (1916-1988) tarafından yiriminci yüzyılda Japonya'da geliştirildi, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da Psikoloji Dünyasında uygulanan yöntemler arasında yer aldı.

Temelleri Shin ve Zen Budizm inançlarına dayanan Naikan Terapisi,   Yoshimoto Ishin tarafından bu inançların dışındakilerinde yararlanabileceği terapötik yaklaşım hâline getirilmiştir.

Bu inançlarda yer alan mishirabe adlı aşırı çileci pişmanlığa dayalı meditasyon yöntemi, Japon bir Budist olan Ishin Yoshimoto tarafından 1940'larda daha ılımlı hale getirilerek, Naikan terapisi geliştirildi. 

Naikan Terapi'nin Hedefi; insanları, dar ve bencil iç dünyalarından çıkartarak, diğer insanlar ve çevreye karşı daha duyarlı kılmak ve sorumlu ilişkiler kurmalarını sağlamaktır.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Naikan tedavisinin, suçlulardan şizofreni hastalarına kadar çeşitli popülasyonlarda faydalı olduğunu gösteriyor. Bilimsel araştırmaların sonuçları, tedavinin insanların kendilerini ve yaşadıkları dünyayı nasıl algıladıkları, zihinsel sağlıkları ve başa çıkma tarzlarını benimsemeleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.  Ruhsal rahatsızlıkları gidermenin yanı sıra, kişilerin psikolojik dayanıklılığını güçlendirmesi sayesinde Naikan yöntemi, intiharı önlemede de önemli başarı sağlamıştır.

Doç. Dr. Şafak Nakajima:  İlaçlarla uyuşturmak yerine, bilinçlenmeyle düzelmek

Türkiye'de Alternatif TIP yöntemlerini başarıyla uygulayan ünlü psikoterapist Doç. Dr. Şafak Nakajima,  'Aklın Kutsal Kitabı / İnsanı Tanımak Hayatı Anlamak' adlı son eserinde  Naikan Terapi hakkında şu tespiti yapıyor: "Naikan, her şeyden önemli olanın “kendimiz” olduğunu söyleyen, sadece kendi duygularımıza ve isteklerimize kulak vermemizi teşvik eden benmerkezci Batı yaklaşımından farklıdır. Anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluk, depresyon, içsel boşluk, ruhsal kökenli bedensel hastalıklar gibi birçok sorunun asıl nedeni sıklıkla, insanlarla ve yaşamla kurulan ilişkilerin sağlıksızlığıdır. İlaçlarla uyuşturmak yerine, bilinçlenmeyle düzelebilecek bu sorunlar için Naikan, mükemmel bir çözümdür..

Naikan Terapisi, ilk olarak hapishanelerde mahkûmlara uygulanmış, daha sonraki yıllarda ise kliniklerde; depresyon, anksiyete, alkol ve madde bağımlılığı, davranış bozukluğu gösteren kişiler üzerinde denenmiş ve başarılı sonuçlar doğurarak, önleyici psikolojik hizmetler kapsamına alınmıştır.

İslam Tasavvufundaki uygulamalara yakın bir yöntem

Naikan Terapi; psikoterapinin aksine, kişinin geçmişte yaşadığı acılardan ziyade, görmüş olduğu şefkat ve iyiliklere odaklanarak, hayatın içinde olan fakat farkedilmeyen yüzünü ortaya çıkarmakta ve kişide şükran ve sorumluluk duygusu uyandırmaktadır. Türk İslam tasavvufunun özünde yer alan “sahip olunan nimetlere şükretme” ve “nefsin davranışlarının içsel muhasebesini yapma” uygulamaları ile büyü ölçüde benzeşmektedir. Tasavvuftaki, "kendini bil", "eline, diline, beline sahip ol", yaratılanı incitme", "şükret" uygumaları ile Naikan uygulamaları arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.

Yoshimoto’nun öğretisi, insanlara yaşam dengelerini incelemeyi ve davranışların sorumlu olmalarını sağlamaya çalışıyor ve  "Başkalarının acılarının kaynağı olduğumuz olayları görmeye ve kabul etmeye istekli değilsek, kendimizi ve yaşadığımız zarafeti bilemeyiz." noktasında bilinçli kılmaya çalışıyor.

Naikan Terapi insanlara neler sağlıyor....

Farkındalık, düşünme ve bilgi eksikliğini giderir, başkalarının minnettar olması gereken noktaları anımsatır, iyiliklere geciltirmeden karşılık vermeyi sağlar, unutkanlık ve tembelliği yok eder, kişinin nankör olmasını engeller, diğer insanlarla sağlıklı, verimli ve iyi ilişkiler kurmasını sağlar ve hayatta mutlu olmalarına yardımcı olur. 

Naikan terapisinin temelini oluşturan üç soru

Aşağıdaki üç soru Naikan terapisinde derinlemesine düşünmenin temelidir ve ilişkilerin sağlıklı kurulmasına yardımcı olur.

  • "X'denDan ne aldım?"
  • "X'e ne verdim?"
  • "X'te ne tür sorunlara ve zorluklara neden oldum?"

Sorular basit, sıradan veya önemsiz görünse de, düşünüldüğünde, göründüklerinden çok daha fazlası oldukları anlaşılmaktador. Bu sorular, insanların Hakikati saf entelektüel analizin ötesinde 'yalın hali' yani 'aslında olduğu gibi' görmesine yardımcı oluyor. 

Yaşar İliksiz - Mistikalem.com

Yorumlar