bilimsel

Kadınlar kanserden gereksiz yere mi ölüyor?

Kadınlar için yeterince kanser araştırmaları yapılmadığı ve bu sebeple kadınların doğru tedavi olamadığı son zamanlarda tartışılan konulardan biri.

Kadınlar kanserden gereksiz yere mi ölüyor?

Uluslararası tıp dergisi Lancet'te yayınlanan  rapor doğrultusunda gerekli uygulamalar yapıldığında kadınlar açısından kanser artık bir ölüm nedeni olmaktan çıkabilir.

Kadınların uygun bakım ve tedaviye ulaşması dünyanın her bölgesinde aynı imkânlarda değildir. Birçok kadın için tedaviye ulaşmak, tanı almak ve bu süreçte kontrole gitmek güçtür. Öyle ki yapılan bir araştırmada her yıl 800 bin kadının uygun bakıma ulaşamadığı için öldüğü öne sürülür. En yaygın hastalıklardan biri olan kanser, özellikle kadınlar için üç ölümden birini oluşturur. Dolayısıyla bu nedenler arasında sağlık eşitsizliği da tartışılarak öne sürülür.

Kadınlar için yapılan kanser araştırmaları yetersiz mi?

Kadınlar için yeterince kanser araştırmaları yapılmadığı ve bu sebeple kadınların doğru tedavi olamadığı son zamanlarda tartışılan konulardan biridir. Dünya genelinde kadın sağlığının üreme ve annelik ile ilişkili olmasının etkisiyle kansere yönelik araştırmaların az olduğu söylenir. Bu sebeple kadınların daha fazla muayeneye ve tedaviye ulaşabilmesi için araştırmaların artırılması önemli görülür.

Kadınların kanser tedavilerine ulaşabilmesi için neler yapılmalıdır?
Kanser araştırmalarının artırılmasıyla kadınların tedaviye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşacağı ön görülür. Bu noktada yapılan uygulamaların feminist bir yaklaşımla gerçekleştirilerek kapsayıcı olması önemlidir.

Kanser tedavisinin ve tanısının daha yaygın olması için ise şu noktaların yapılması öne sürülür:

Kadınların ulaşabileceği noktalarda muayene fırsatlarının yaratılması, gerekirse bunların belediyeler tarafından desteklenmesi
Kanser farkındalığının artması için seminerler düzenlenmesi
Risk faktörlerinin ve semptomların açık bir şekilde broşürlerle ve diğer yöntemlerle anlatılması
Meme ve rahim ağzı kanserlerinin yanı sıra kadınlarda sıklıkla rastlanılan akciğer kanserine odaklanıp bu alanda çalışmalar yürütülmesi

Yorumlar