Ruhsal

Ne kadar iyimser olduğunuzu ölçün: İyicillik ve Kötücüllük testi:

İşte sizler için. pozitif psikoloji ilkelerine uygun hazırlanmış 35 maddelik, 2 boyutlu bir test. Yapmanı gereken basit, her bir şık için önerilen bir cevabı veriyor ve sonuçta kaç puan aldığınızı öğreniyorsunuz.

Ne kadar iyimser olduğunuzu ölçün: İyicillik ve Kötücüllük testi:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal tarafından geliştirilen Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği (ÜSİYKÖ), Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği (ÜSİYKÖ), pozitif psikoloji ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup 35 madde ve 2 boyuttan oluşuyor. Birinci boyut ‘Amaca Yönelik’ olarak adlandırılırken dürüstlük, sözünde durabilirlik, hesap verebilirlik, aşkın bir güce sığınabilirlik, ampati, karşılıksız sevebilir ve iyilik yapabilirlik durumlarını ölçüyor. İkinci boyut ise ‘Sürece Yönelik” olarak adlandırılıyor ve sabırlılık, çile çekebilirlik, erdemlilik, adil ve hakça paylaşım kaygısı durumlarını ölçüyor.

Ölçek, ‘Kabul etmiyorum’, ‘Kabul ediyorum’, ‘Kabul ediyorum ama yapamıyorum, pişmanlık hissederim’, ‘Planlayarak sorumluluk hissi ile inanıyor ve uyguluyorum’ ve ‘Severek her zaman inanıyor ve uyguluyorum’ olarak derecelendirilen 5’li likert tipinde geçerli ve güvenilir bir ölçektir.-

Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği (ÜSİYKÖ) ile kendinizi test edebilirsiniz. 

1- Dürüst olmak, sözünde durmak her şartta vazgeçilmez bir ilkedir.

2- Yalan söylemek kötü insanların ortak özelliğidir, nefret ederim. 

3- Menfaatimize ters olsa bile doğru olan yapılmalıdır.

4- Sorumluluk ve hesap verme duygusu hayatımızda en önemli ilkedir. 

5- Aileme, yakınlarıma hesap vermek zorundayım. 

6- İnandığımız tek ölçü şahsi menfaatimizdir, bu çağ böyledir. 

7- En kutsal değer para, makam, şöhret olmamalıdır. 

8- “Şartlar ne olursa olsun önceliğim kendi çıkarımdır” ifadesi yanlıştır. 

9- “Ahlaklı olmak güzeldir ama bu zamanda geçerli değildir” düşüncesi bir modern yanılgıdır. 

10- “Hesap vermeden yaşamak rahatlıktır” düşüncesi insanlığın sonunu hazırlar, gizli kötülükler artar. 

11- Bu çağda bencil olmak, lüks içinde yaşamak zorundayız. 

12- Her şeyi bilen ve kontrol eden yaratıcıya karşı hesap vereceğiz, unutmamalıyız.

13- Hakiki dindar, ölümün anlamını bilir, söyledikleri ile yaptıkları uyumludur.

14- Zayıf, çaresiz ve güçsüz zamanlarımda maneviyata sığınırım ve uygularım.

15- İdeallerimiz için zorluklara, çilelere katlanmak, bu zamanın doğrusu değildir, önce rahatım gelir. 

16- Çilecilik eski anlayıştır, dünyaya bir defa gelinir. 

17- Sabırlı ve tahammüllü olmak için çok gayret ederim.

18- Karşılıksız, beklentisiz sevgi, şefkat, nezaket hoştur ama bu zamanda öyle insanlar kullanılır, öncelik sende olmalı. 

19- Tevazu, alçakgönüllülük özgüveni zedeler, bu çağda güçlü olanın dediği olur. 

20- Hayat bir mücadeledir; güçlü olmak, erdemli olmaktan önemlidir. 

21- Hayat bir yardımlaşmadır, cömert olmak yüksek bir değerdir, sıklıkla yapılmalıdır.

22- İhtiyacın olmayan şeyleri, ihtiyaç sahiplerine vermek fazilettir, sıklıkla uygulanmalıdır.

23- Küçük şeylerden mutlu olmaya çalışmak gerekir.

24- Hedefe ulaşmak için hileli yollara başvurmak doğru değildir ama günümüzde çoğu zaman gerekir. 

25- Kendine yapılması istenmeyen şeyi, başkalarına yapmamak gerekir.

26- İyi niyet ve güzel bir gayret sahibi olmak hem başarı hem mutluluk getirir.

27- Adil paylaşım güzel bir şeydir ama bu zamanda mümkün değil. 

28- Kendi fikrini zorla kabul ettirmek, herkesi değiştirmeye çalışmak, doğru ve uygun bir yöntem değildir. 

29- Önce benim hakkım sonra adalet demek çağın yanılgısıdır, buna dikkat ederim, önce adalet derim.

30- İnsanın zenginliği mal, mülk, parada değil, taşıdığı karakterdedir, fakat karakter karın doyurmuyor. 

31- Alın teri ile kazanmak güzeldir ama bu zamanın metodu değildir. 

32- Size yanlış yapan birisini affetmek veya olayı olduğu gibi kabul etmek ve ileriye bakmak gerekir.

33- İntikam almak çoğu zaman gereklidir. 

34- Karşılıksız iyilik yapmak isterim ancak zor olduğunu biliyorum.

35- “İyilik yaptım da ne oldu, besle kargayı oysun gözünü” görüşü bence çok doğru. 

***********************************************************

Puanlandırma: 

Her bir ifadeyi duruma uygunluk açısından değerlendirerek puanlayınız. 

  • Kabul Etmiyorum=”0”;
  • Kabul Ediyorum=”1”;
  • Kabul ediyorum ama yapamıyorum, pişmanlık hissederim=”2”;
  • Planlayarak sorumluluk hissi ile inanıyor ve uyguluyorum=”3”;
  • Severek her zaman inanıyor ve uyguluyorum=”4”

Ölçekten 0 ile 140 arasında puan alınabilmektedir.

NOT: 6., 11., 15., 16., 18.,19.,20.,24.,27.,30.,31.,33.,35. maddeler ters kodlanmalıdır (‘0’ yerine ‘4’; ‘1’ yerine ‘3’; ‘3’ yerine ‘1’).

Değerlendirme: 

  • 0 - 35 arası puan alanlar: Kötücüllük baskın ahlakî körlük normalleşmiş durumda
  • 36 - 70 arası puan alanlar:: Kötücüllükte farkındalık oluşmuş ancak ortalamanın altındasınız
  • 71 - 105 arası puan alanlar:: Olumlu yola girmişsiniz davranış pekiştirmeye ihtiyaç var
  • 106 - 140 arası puan alanlar: : Ortalamanın üstünde iyicil güçlerinizi kullanıyorsunuz huzuru yakalamışsınız 

Yorumlar