Mutmain insan zararsız insandır

19 Temmuz 2021 Pazartesi
Mutmain insan zararsız insandır
Mutmain insan zararsız insandır

Eğer insanın vicdanı (vicdan: kişiyi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir yargıda bulunmaya yönelten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, kişiye doğruyu ve iyiyi yapma yükümünü de yükleyen içsel güç) içinde bulunduğu cemaatten elde etmeyi umduğu çıkarların iştahına ya da o cemaatin dışına düşerse yaşayabileceği olumsuzlukların kaygılarına göre oluşuyorsa, o vicdanın çökmesi kaçınılmazdır. 

İster din, ister toplum, ister ırk veya ideoloji tarafından şekillendirilmiş olsun, eğer kendimizle ilgili yargılar ve kararlar için kullandığımız formüllere dışına düşmeden dışarıdan bakamıyorsak, o formülün, bizi/hayatımızı denklemden çıkarırsak ne faydası olduğunu göremiyorsak, hayatı sıkmadan güvenle çerçevelediğine yaşamımızla şahitlik edemiyorsak, o ya bir yasak ya da bir araçtır ve anlamsızdır. Onun anlamsız olduğunu er geç anlarız. Bunu anlayınca bizim içimizdeki anlam da boşalır. Anlamsızlık ise değerli ile değersiz, önemli ile önemsiz, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış arasındaki ayrımı bizim için siler. Bu da kaos demektir. Kaos insanın sürdürebileceği bir düzen değildir.

İnsanın vicdanı onu toplumla düşman etmeyecek kadar sisteme entegre ancak sıkıştırmayacak ve varlığını boş hissettirmeyecek kadar kişisel de olmalıdır. Hayatı karartan değil, gittikçe zenginleştiren deneyimleri davet edecek, ancak o deneyimler içinde güvende ve doğru yolda hissetmeyi de garantileyecek şekilde düzenlenmelidir.

Yoksa ahlakının sopası altında kafesten farksız yaşamak ile ahlaksızlığının bunalımı altında yol geçen hanı olmak arasında savruluruz. İkisi de düşük ikisi de mutsuz enerjidir. Bu enerji insanı bitirir, ilişkileri bitirir, toplumları bitirir, hayatı bitirir.

Öte yandan sağlıklı sınırları içinde hazla yaşayabilen insanlar, tok ve mutmain olurlar. Mutmain olan insanın, dünyayla derdi olmaz. Derdi olmayanın da zararı dokunmaz.

Zararsız olun.

Caput Draconis - mistikalem.com

Prof. Yaşam Koçu, NLP ve Öğrenci Koçluğu
Usui-Kundalini Reiki II
Seans/iletişim: w.erleichda@gmail.com

www.youtube.com/user/thejenrachelblack