Başak Burcunda Yeniay

15 Eylül 2023 Cuma
Başak Burcunda Yeniay
Başak Burcunda Yeniay

Sevgili okurlar,

Yılın, üçüncü mevsimi  değişimi-yeniden bağlanmayı-olgunlaşmayı ve  dengeyi sembolize eden, Sonbahar'a;  Dünya gezegeninde görmek istediği değişimin ta kendisi olmak adına metodik,pratik, titiz, verimli, faydacı bir ritimde didinen, araştırmacı ruhlu Başak burcunun doğallığı, saflığı, arınmayı, sağlık bilincini ışıyan, hizmet odaklı etkin doğasında   Işıkların (Ay ve Güneş) Işığın Savaşçısı Ares'in (kısmi asalette yer alan gezegen :Mars) şahitliğinde biraraya gelmesiyle tohumlanan ve bizleri kendimizi gerçekleştirmemiz adına içsel bir dönüşüm serüvenine davet eden marifetli bir Ay Döngüsüyle başlıyoruz.

"Sevgi, bedenlenmiş gerçek, vücut bulmuş hakikattir." -Stanley Keleman-

Sevgi'nin Gözleriyle Bakabilmek

Hasat mevsimini işaret eden toprak elementinin değişken ve dişil niteliğindeki Başak burcunun üçüncü dekanında 21° 58' (dekan yöneticisi: Merkür/ eş zamanlı olarak Yeniayın ışığının yönetici gezegeni-Başak burcunda Merkür yücelim asaletinde konumlandığı için enerjisi oldukça güçlü enerji ve eylem fonksiyonumuzu ışıyan Mars gezegeninin kısmi asalet ışığı altında, üretkenliği-verimliliği-güveni -sebatı ve istikrarı simgeleyen Boğa burcunun dodekatemoriasında, öz'de kim olduğumuzu sorabilme cesaretini bilincimizde ışıyan güçle dengelenmiş sükunetin ve iyi niyetin simgesi Aslan burcunun  yaratıcı doğasının yükseldiği anda Ay ve Güneş'in birleşimiyle başlayan Ay Döngüsünün farkındalık aşamasını zihnimizle realist bir biçimde ektiğimiz tohumların hasadını 14 Mart 2025 tarihinde Başak burcundaki Dolunay sürecinde kaldırıyoruz. Özellikle önümüzdeki "9" ay boyunca (14 Haziran 2024/ İlk Dördün Ay Fazı) hayat/yaşam adını atfettiğimiz ölüm-doğum döngüsünasıl daha verimli ve etkin bir şekilde deneyimleyebilirim? Sualinden yola çıkarak zihnimizi bereketli bir toprak gibi düşünerek inceden inceye idealize ettiğimiz her şeyi sadece ve sadece kendimizi olduğumuz gibi kabul ederek gerçek kılabileceğimiz bilinciyle kendi merkezimizde öz sevgiyle köklenerek biraz gizil bir ritimde yol almamız işlevsel olabilir. Hatırlayalım ki; ölüm-doğum döngüsünde sadece bir tek ilişki dinamiği mevcut o da: kendimizle olan ilişki bağımız, diğer tüm ilişki dinamikleri bu bağın bir yansımasından ibaret olan öz hakikatimize uyanmamıza vesile olan araçlardır. İşte şimdi cennet bilincinde var olabilmek adına, kendimizle olan ilişkimizi gerçekçi bir tonda sevginin gücüyle yeniden onarmak, sahne arkasını-kulisi arındırmak,derleyip, düzenlemek adına verimli ve çok yaratıcı bir süreçteyiz. Ayrıca Başak burcunda başlayan  ve 12 Aralık 2025 tarihinde Ay ve Güneş'in son tangosuyla (Son dördün ay fazı)  nihayete erdireceğimiz Ay Döngüsü  tarım ve hayvancılığın, toprağın verimliliğinin  önümüzdeki 2,5-3 yıl boyunca ana  gündemimizde yer alacağını da işaret etmekte. Bu bağlamda bireysel olarak öz marifetlerimizi etkin bir ritimde en verimli şekilde dünya gezegeninde tezahür ettirebileceğimize dair bir zihinsel reform gerçekleştireceğimiz içsel bir dönüşüm sürecine başlarken her şeyin özde bir olduğu bilinciyle eylemlerimize yön vermemiz, Don Miguel Ruiz'in "Ustaca Sevmek" isimli yapıtında altını çizdiği üzere; "Sevgi'nin gözleriyle baktığımızda, her şeyle bir oluruz." deyimini hatırımızda tutmamız önümüzdeki süreçte bize ışık olabilir. Işığın aydınlattığı yolda yaşamı/hayatı deneyimlemek üzere kullandığımız en değerli aracımız diğer bir deyimle en değerli mücevherimiz olan bedenimizle olan ilişkimizi etkin bir tonda dinlemekten başlamak ilk adım olabilir. 

Başkası Olma Kendin Ol

Yeniayın doğum anının haritasında bilinçdışımızın ritmini ışıyan Ay'ın çizdiği yola baktığımızda biricik-yegane aşkı Güneş ile birleşmeden Boğa burcunda geri hareketini sürdürmekte olan merhametin sembolü Jüpiter gezegenine lütufkar bir tonda dokunduğunu  (Ay-Jüpiter üçgen açı dinamiği) görmekteyiz. Yeniay doğduktan hemen sonra Ay'ın ışığı ilk olarak Boğa burcunda geri hareketini sürdürmekte olan bireyselleşme sürecini işaret eden Uranüs gezegenine lütufkar bir tonda dokunduktan (Ay-Uranüs üçgen açı dinamiği)  hemen sonra Balık burcunda geri hareketini sürdürmekte olan temel fonksiyonu; çözmek-arındırmak-saflaştırmak olan Neptün gezegeniyle karşı karşıya gelerek (Ay-Neptün karşıt açı dinamiği) Oğlak burcunda geri hareketini sürdürmekte olan yeniden doğuşu, dönüşüm sürecini simgeleyen Plüton gezegenine lütufkar bir tonda dokunuyor (Ay-Plüton üçgen açı dinamiği), böylece Yeniayın ışığıyla toprak elementindeki burç süreçlerinde konumlanan gezegenler arasında büyük bir üçgen açı kalıbı oluşurken eş zamanlı olarak kilit noktasında birlik bilincini, evrensel sevgiyi sembolize eden Neptün gezegeninin konumlandığı bir "Uçurtma" açı kalıbını da görmekteyiz. Bakalım 18 ay sonra saatler 12'yi vurduğunda uçurtma neye dönüşücek? :)) Yeniayın doğum anının çizdiği tablo zihinlerimizde çok eski bir hikayeyi ilk kez milattan sonra 9. yüzyılda Çin'de yazılı bir kaynak olarak yayımlanan** "Külkedisi/ Sindirella" masalını yeniden canlandırmakta. Bir 'kardeş rekabeti' hikayesinin ötesinde bir 'öz'e güven' ve 'içsel dönüşüm' sürecini aktaran bir masal olarak Sindirella da olduğu gibi, varoluşumuzun derinliklerine doğru zihnimizin sarmal dehlizlerinde yol almanın, öz potansiyelimizi ışımak adına elzem olduğu önümüzdeki süreçte hayallerimizin /ideallerimizin  ve tasavvur ettiğimiz hedeflerimizin  dış dünyadaki nesneler aracılığıyla değil sadece öz'de kim isek onu ortaya koymayı başardığımızda gerçek olabileceğini de vurgulamakta (Ay-Neptün karşıt açı dinamiği / Yeniayın ışığının yönetici gezegeni Merkür ile Satürn gezegeni arasındaki karşıt açı dinamiği).

Hatırlayalım ki; Külkedisi kendi ayağına uygun olan  altın ayakkabı sayesinde tanınabiliyordu, başka bir deyimle öz'e güvenerek kendi olduğunda, kendini olduğu gibi kabul ettiğinde zaten onun olan kendisini buluyordu, değil mi? Peki şimdi düşünelim, biz nasıl tanınıyoruz ? 

Işık Olsun! 

* Tarot görseli: Barbara Moore "Wizards Tarot Companion"

**Bettelheim., B. (2019). Masalların Büyüsü., sy.:303., İnkılap Yay., İst.