Ekonomi

Vergi kanununda neler değişti?

Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar Yönetmeliği’nde değişiklik içeren torba yasa hakkında bilinmesi gerekenler.

Vergi kanununda neler değişti?

Yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faruk Gürsel Koçak, düzenlemeler ile alakalı şunları aktardı;

Vergi İle İlgili Belli Başlı Düzenlemeler:

-Serbest meslek defteri tutanlar (avukatlar, mali müşavirler, mimarlar vb. kendi nam ve hesabına çalışanlar) 01.01.2018’den itibaren, basit usule tabi mükellefler (örneğin manav, berber vb.) 01.06.2018’den itibaren ve işletme hesabına göre defter tutan mükellefler ise 01.01.2019’dan itibaren E-Defter tarzında web tabanlı ulaşılabilen bir beyan sistemine geçecekler. Başvurular www.defterbeyan.gov.tr den 31.01.2018’e kadar yapılacak.

Özetle serbest meslek erbapları yeni yıl için noterde defter tasdik ettirmeyecekler. Ancak bu düzenlemenin belli bir süre için ertelenme olasılığının yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

-Bir diğer haber kira geliri elde edenler için. Bilindiği üzere kira geliri elde edenler belli yasal sınırları aşmaları takdirde kira geliri beyannamesi diye bilinen Gayri Menkul Sermaye İrat Kazançları için beyanname vermek zorundalar. Bu kazançlar üzerinden indirim geçtiğimiz yıl %25 iken, yeni düzenlemeye göre bu oran %15’e çekildi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta %15’lik oran 2017 yılı gelirlerini de kapsamaktadır. Kanaatimizce bu, hukuka aykırı bir uygulamadır. Çünkü kanunlar geriye yürüyemez. Kira geliri yüksek mükelleflerin bu düzenlemeyi (2017 yılı kapsamı için) dava etmesini tavsiye etmekteyiz.

-Bir diğer değişiklik ise 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapıldı. Buna göre takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerinin %50’sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Bilindiği üzere bazı “lüks” kabul edilen semtlerde emlak vergisi oranları fahiş seviyelerde arttırılmıştı. Yeni düzenleme ile bu keskin artışların önüne geçilmiş oldu. Yani 2017 yılında Emlak Verginiz 100 TL ise 2018 yılında 150 TL yi geçemeyecek.

-Mirasçılara da yapılan düzenlemeler ile kötü haber var. Veraset İntikal Vergisi Oranı %10’dan %20’ye çıktı.

-Bir diğer haber ise şirketlerin bilançolarında en az 2 tam yıl (720 gün) süre ile yer alan aktiflerin satışlarında uygulanan istisna için. Süre gelen uygulamada istisna %75 oranında uygulanıyordu ancak bu oran %50’ye çekildi. Yani bilançonuzda 100.000 TL değerli bir mülkünüz var ise ve siz bunu 150.000 TL ye satış yaptıysanız kazancınız 50.000 TL oluyor. Eğer iki tam yıl aktifinizde kalmış ise bu mülk eski uygulamaya göre 50.000 TL nin 37.500 TL si kurumlar vergisinden müstesna idi. Şimdi ise 50.000 TL nin 25.000 TL si müstesna. Yani 50.000 TL kazanç durumunda zararınız 12.500 TL’nin %20 si (eğer kurumlar vergisi mükellefi iseniz) 2.500 TL.

-Şirketleri ilgilendiren en önemli haber ise 2018,2019 ve 2020 yılları için Kurumlar Vergisi oranının %20’den %22’ye yükseltilmesi oldu.

-Ancak vergisini düzenli ödeyen için %5 indirim imkânı da getiriliyor. %5 indirim sadece ödenecek olan KURUMLAR VERGİSİ ve YILLIK GELİR vergisinden yapılıyor. KDV, Stopaj, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, ÖTV gibi diğer vergilerde indirim yok. Bir mükellef %5 vergi indirimden en fazla 1 milyon Türk Lirasına kadar faydalanılabilecek.

KİMLER FAYDALANACAK: Ticari, Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olanlar. (Bakkal, Market, Mobilyacı, Mimar, Mali Müşavir, Avukat…) Finans, Bankacılık ve Sigortacılık sektörleri dışında olan Kurumlar Vergi mükellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, İş Ortaklıkları, Kooperatifler .)

KİMLER FAYDALANAMAYACAK: Kurumlar Vergisi mükelleflerinden; Bankalar, Faktoring Şirketleri, Sigorta Şirketleri. Gelir Vergisi mükelleflerinden; Ücret Geliri, Gayrimenkul Sermaye İradı ( Kira geliri), Değer Artış Kazancı, Menkul Sermaye İradı (faiz, kar payı…) edenler. Vergi indirimi sadece Ticari, Zirai veya mesleki faaliyeti sonucunda ödenecek olan vergiden yapılabiliyor. Vergi indirimi yapılabilecek faaliyetlerin yanında, beyana tabi diğer gelirlerinden elde edilen kazançlarında aynı beyannamede bildirilmesi halinde indirim toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki orana göre hesaplanacak.

Sosyal güvenlikle ilgili gelişmelere dair de görüşlerini anlatan Kolejli İşadamları Derneği Üyesi Faruk Gürsel Koçak şu ifadeleri kullandı;

Gelir vergisi dilimlerinden kaynaklı net asgari ücret Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL nin altında inmekte idi. Yeni düzenleme ile birlikte Aralık bordrosuna toplu yansıtılmak suretiyle Asgari Geçim İndirimini değiştirerek bahsi geçen tutarın altına inmesinin önüne geçilmiş oldu. Yani Asgari Geçim İndirimi arttırılarak Net Asgari Ücret 1.404,06 TL seviyesinde sabit tutuldu (2017 yılı için). Lütfen bordrolarınızı hazırlatırken buna dikkat ediniz.

Hali hazırda uygulanan birçok Sosyal Güvenlik Teşviki mevcut. Bunlardan en son çıkarılanı 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre uygulanan İŞKUR teşviki. Buna göre belli kıstasları sağlayan işyerleri yeni alacakları her bir ek personel için SGK işveren primi kısmı devlet tarafından karşılanıyordu. Son yapılan açıklamalara göre bu teşvikin süreceği ve özellikle 3 ve daha az personel çalıştıran işyerleri için buna ilave teşviklerin getirilebileceğini düşünüyoruz.

Bitcoin ‘e yatırım yapanlar nasıl vergilendirilecek?

Bitcoin’in Türkçe de karşılığının olmamasının bir takım anlam kargaşalarına da yol açtığını aktaran Faruk Gürsel Koçak şu ifadeleri kullandı: “Bitcoin’e para dersek ülkemizde paranın kontrolü ve basımı (emisyon) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda. Paradan kazanç elde etmek faize girmekte ve faiz gelirleri banka kanalıyla elde edilirse stopaja (%15) tabii. Bitcoin’e emtia dersek (ki en yüksek ihtimal bu) karşımıza bu defa Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çıkıyor. Emtia kazançlarında üç yol var. Bitcoin’e menkul kıymet dersek karşımıza bu defa SPK çıkmakta. Ülkemizde menkul kıymetlerin vergilendirilmesi menkul kıymetin kimin tarafından alınıp satılmasına bağlı. Özetle, Bitcoin’e yatırım yapanların kazançları nasıl vergilendirilecek halen bir muamma. Vergilendirme yöntemi tespit edilirken, ilgili vergi kanunlarına en küçük bir aykırılık olasılığını bile göz önüne alan titiz bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Yorumlar