Yeniçağ

Mevlana'nın vasiyetnamesindeki gizli mesaj

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, "Vasiyetnameler ahlaki öğütlerdir. Mevlana'nın asıl mesajı bu vasiyetnamede gizlidir" diyor. İşte o vasiyetname:

Mevlananın vasiyetnamesindeki gizli mesaj

 Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflardan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından bıraktığı ve Eflaki'nin "Ariflerin Menkıbeleri" eserinde yer alan vasiyetnamesi, insanlığa yol gösteriyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın hayatı ve eserlerinin, kimliğine yönelik doyurucu bilgiler verdiğini söyledi.

Mevlana'nın "Peygamberi yol"da, Allah'a gerçek anlamda muhabbet ve aşk ile bağlı bir insan-ı kamil olduğuna işaret eden Temizel, büyük İslam düşünürünün, yetiştiği siyasi karışıklık ve savaş ortamında, dönemin en çok ihtiyaç duyduğu sevgi, hoşgörü ve barış temasını İslam ışığında sıkça işlemesiyle ön plana çıktığını vurguladı.

Temizel, Hazreti Pir'in, "Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur." cümleleriyle, karşılaşılan problemlerde çözümün ancak sevgiyle olabileceğine dikkati çektiğini aktardı.

Mevlana'nın, yaşadığı çağı ilmi ve nuruyla aydınlattığı gibi kendisinden sonraki asırlara da hoşgörü, sevgi, neşe, umut ve muhabbetle ışık saçtığını anlatan Temizel, büyük mutasavvıfın temsil ettiği değerlerin başında ise "birlik" fikri ve "hoşgörü"nün geldiğini söyledi.

Temizel, Mevlana'nın yakınındakilere de öğütler verdiğini dile getirerek, büyük düşünürün, Sultan Veled'in İbtida-Name eserinde, oğluna şu tavsiyelerde bulunduğunu aktardı:

"Bahaeddin, eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma. Fazla bir şey isteme ve hiç kimseden de fazla olma. Merhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. Eğer hiç kimseden sana fenalık gelmesini istemezsen fena söyleyici ve düşünceli olma çünkü bir adamı dostlukla anarsan, daima sevinç içinde olursun, iste o sevinç cennetin ta kendisidir. Eğer bir kimseyi düşmanlıkla anarsan, daima üzüntü içinde olursun, işte bu gam da cehennemin ta kendisidir."

- Mevlana'nın vasiyetnamesi

Temizel, Mevlana'nın eserlerinde sürekli zikrettiği öğretinin özünü vasiyetnamesinde de vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vasiyetnameler ahlaki öğütlerdir. Esas mesajı bu vasiyetnamede gizlidir. Mevlana vasiyetnamesinde İslam dininin emirlerini özet olarak ifade ediyor. Toplumun sosyal yaşantısı, insanın kendisi ve çevresiyle ilişkileri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. En başta iman esası, Allah'tan korkmayı vasiyet etmektedir. Vasiyetnamesi, Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri eserinde yer alıyor. Hazreti Mevlana'nın vasiyeti şöyledir, 'Ben size, gizli ve aleni Allah'tan korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, daima şehvetten kaçınmanızı vasiyet ederim. Halkın eziyet ve cefasına dayanmanızı, avam ve sefihlerle düşüp kalkmaktan uzak bulunmanızı, kerem sahibi olan salih kimselerle beraber olmanızı vasiyet ederim. İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Hamd yalnız tek olan Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun."

Yorumlar