Yeniçağ

Hangi renk, hangi duyguyu tetikliyor? Hangi renkler hangi sektörlerde tercih ediliyor?

Renkler duygusal tetikleyicilerdir. Ürün veya markaların nasıl algılandığını etkileyerek müşteri davranışlarını da etkilerler. Peki hangi renkler hangi sektörlerde tercih ediliyor?

Hangi renk, hangi duyguyu tetikliyor? Hangi renkler hangi sektörlerde tercih ediliyor?

Özel bir üniversitenin Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Kumsal Kınay, renklerin satın alma kararlarına etkilerini değerlendirdi.

“Kırmızı; aciliyet hissi yaratır ve heyecan uyandırır. Anlık alımlar ya da indirimli satışlar için teşvik edici olabilir. Bu nedenle indirim yazılarında sıklıkla kırmızı rengi görürüz.

Mavi; güven, sakinlik ve emniyet duygularını çağrıştırır. Müşterileri satın alma kararlarında kendilerini güvende hissetmeleri konusunda etkileyerek, markalar tarafından güvenilirliği ve profesyonelliği iletmek için kullanılır.

Yeşil; doğa, büyüme ve sağlıkla ilişkilidir. Genellikle çevre dostu, sağlık bilincine sahip veya çevreye duyarlı müşterilere hitap etmek için kullanılan rahatlama ve uyum duygusunu verir.

Sarı; iyimserliği, gençliği ve dostluğu temsil eder. Dikkat çeker, iletişimi teşvik eder ve genellikle indirim satışlarında veya indirimleri vurgulamak için kullanılan bir sıcaklık hissi yaratır.

Turuncu; enerjiyi, coşkuyu ve yaratıcılığı sembolize eder. Dürtüsel davranışları teşvik eder ve harekete geçirici mesaj oluşturmak veya sınırlı süreli teklifleri vurgulamak için de kullanılır.

Mor; lüksü ve yaratıcılığı temsil eder. Birinci sınıf veya üst düzey ürünler arayan müşterileri etkileyerek zarafet ve ayrıcalık duygusunu uyandırmak için kullanılır.

Siyah; gelişmişlik, güç ve otorite anlamını taşır. Genellikle ürün veya hizmetlerde yüksek değer algısını teşvik ederek prestij ve lüks duygusu yaratmak için kullanılır.”

Hangi renkler hangi sektörlerde tercih ediliyor?

Pazarlama ve reklamcılıkta renkler; algıları, duyguları ve eylemleri etkileyerek müşteri davranışına yön verir. Duyguları uyandırmak için kullanılan renkler duygusal bağ kurmak için markalar tarafından kullanılır. Renklerin tutarlı kullanımı marka tanınırlığı sağlar. Müşteriler bir markayla ilişkilendirilen belirli renkleri tekrar tekrar gördüklerinde zihinsel bir çağrışım oluştururlar ve bu da markayı tanımayı ve hatırlamayı kolaylaştırır.

Canlı veya zıt renkler reklamları tıklamayı teşvik ediyor

Renklerin harekete geçmeyi de teşvik edet. Canlı veya zıt renkler dikkat çeker ve müşterileri satın alma, bir reklama tıklama veya içerikle etkileşime geçme gibi eylemlere teşvik eder. Renkler bir markanın kimliğini tanımlamada da önemli bir rol oynar. Markanın kişiliği, değerleri ve konumlandırması hakkında mesajlar iletirler. Örneğin bir teknoloji şirketi, güvenilirliği ve yeniliği ifade etmek için maviyi kullanabilir. Farklı renkler müşterilerin ürün algısını da etkileyebilir. Örneğin, kırmızı kullanmak bir aciliyet duygusu yaratarak müşterileri hızlı hareket etmeye teşvik edebilir; yeşil ise çevre dostu olma veya sağlık açısından faydalar anlamına gelebilir ve belirli müşteri kesimlerine hitap edebilir.”

Sağlık sektöründe mavi ve yeşil yaygın kullanılıyor

Reklamcılıkta renklerin stratejik kullanımı, markaların mesajlarını iletmelerine, kalabalık bir pazarda öne çıkmalarına, arzu edilen duyguları uyandırmalarına ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olarak müşteri davranışlarını etkilemelerine yardımcı olur.  Farklı sektörler genellikle hedef kitlelerine iletmek istedikleri duygu, değer ve mesajlara göre belirli renkleri tercih eder.

Teknoloji markaları güveni ve yeniliği temsil ettiği için maviyi kullanabilir. Sağlık sektöründe de mavi ve yeşil yaygın kullanılan renklerdir. Bu renkler, sağlık sektöründe çok önemli olan hijyeni ve sakinlik duygusunu çağrıştırır. Gıda sektöründe kırmızı, sarı ve turuncuyu sıklıkla görürüz. Kırmızı, iştahı temsil eder. Sarı renk ise dikkat çekicidir. Turuncu da enerji demektir. Özellikle fast food zincirleri bu renkleri müşteriyi çekmek için sıklıkla kullanır. Moda ve güzellik sektörlerindeki markalar genellikle siyah, beyaz ve mor renklerini kullanır. Siyah, zarafeti ve lüksü, beyaz ise sadeliği ve saflığı temsil eder.

Altın, gümüş ve mor tonları lüks markalar tarafından tercih ediliyor

Mor, yaratıcılık ve lüksle ilişkilendirilir ve bu da onu üst düzey moda ve güzellik markaları için uygun kılar. Yeşil, sürdürülebilirliğe, çevre dostu olmaya ve çevresel nedenlere odaklanan markalar için doğal bir seçimdir. Büyümeyi, doğayı ve çevreye olan bağlılığı sembolize eder. Altın, gümüş ve mor tonları lüks markalar tarafından sıklıkla tercih edilir. Altın zenginliği, başarıyı ve ayrıcalığı temsil ederken, gümüş gelişmişliği ifade eder. Mor, lüksü ve yaratıcılığı temsil eder.”

Markalara renk seçerken, iki temel renk seçmesi önerilir. Bu şekilde müşterilerin markayı anımsama ve akılda tutma oranları da artıyor. En etkili ve müşteriyi satın almaya teşvik eden renkler kırmızı, mor ve mavidir.” dedi.

Yorumlar