Yeniçağ

Gıda güvenliği için Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu

Şubat 2020’de kurulmasına karar verilen Zehirsiz Sofralar Platformu; 39 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif tarafından hayata geçirildi.

Gıda güvenliği için Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu

39 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif tarafından Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu. 

Sağlık, çevre, ekolojik yaşam, müşteri hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri alanlarda çalışan 39 oluşumun yanı sıra, 23 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif de platformu desteklediğini açıkladı

2019 yılında “Zehirsiz Sofralar Mümkün” diyerek  Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağını kuran sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifler, Şubat 2020’de Zehirsiz Sofralar Platformu’nu kurmaya karar verişti.

Bünyesindeki ağlar ve çalışma grupları üstünden çalışmalarına devam edecek Platform, önümüzdeki dönemde pestisitlerin zararları ve alternatifleri konusunda kamuoyu ile ilgili tarafları bilgilendirme, lobi ve savunuculuk faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bunların yanında, sağlıklı gıdaya ulaşım için organik tarım, gıda toplulukları, doğa dostu arıcılığın yaygınlaştırılması, atalık/yerel tohumların teşviki ve yaygınlaştırılması, onarıcı tarım, agroekoloji gibi pek çok konuda çalışmalar yapılması planlanıyor. 

Hedef; Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi

Platform’un desteklediği önemli projelerden biri de “Zehirsiz Kentlere Doğru” Projesi. Pestisitler yani tarım zehirleri ve aynı etken/aktif maddelere sahip biyosidal ürünler ne yazık ki kentlerde de okullardan park ve bahçelere, sitelerden yol kenarları ve boş arazilere kadar pek çok yerde kullanılıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor.

Koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler gezegende yaşamın bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürülebileceğini bizlere anlatmaya çalışıyor. İklimdeki hızlı değişimler, afetler, açlık, salgınlar, göçler, gıdanın bulunabilirliği ve erişilebilirliğine dair her geçen gün artan sorunlar, hızla yok olan biyolojik çeşitlilik ve kirlettiğimiz doğa bizlere gelecekte varlığımızı sürdürebilmemiz için doğa ile uyumlu bir yaşamın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Zehirsiz Sofralar Platformu, insanı merkez alan ve büyüme odaklı değil gezegendeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini hedef alan ilkeler ile önümüzdeki dönemde çalışmalarına devam edecek.

Zehirsiz Sofralar Platformu Üyeleri:

 1. Afşar Balam Kadın Kooperatifi
 2. Agrida Tarım ve Turizm Derneği
 3. Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği
 4. Birleşik Tüketiciler Federasyonu
 5. Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği
 6. Bodrum Tohum Derneği
 7. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
 8. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 9. Çevre ve Arı Koruma Derneği 
 10. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı 
 11. Çevre ve Tüketici Federasyonu 
 12. Doğa Derneği
 13. Doğa Koruma Merkezi
 14. Doğal Yaşam Derneği
 15. Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Derneği
 16. Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği
 17. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
 18. Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
 19. Gastronomi Turizmi Derneği
 20. İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi 
 21. İzmit Tüketiciler Birliği Derneği
 22. Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği
 23. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 24. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
 25. Koruyucu Tarım Derneği
 26. Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği
 27. Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği
 28. Sürdürülebilir Yaşam Derneği
 29. Tarım Ekonomisi Derneği
 30. Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği
 31. Türetim Ekonomisi Derneği
 32. Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
 33. Tüketici Birliği Federasyonu 
 34. Tüketici Örgütleri Federasyonu 
 35. Tüketicinin Sesi Derneği
 36. Türkiye Biyologlar Derneği
 37. Yeryüzü Derneği
 38. Yeşil Düşünce Derneği
 39. Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Zehirsiz Sofralar Platformu Destekçileri:

 1. Anadolu Meraları
 2. Ata Tohum Takası Grubu
 3. BİTOT Gıda Topluluğu
 4. Büyükdere Gıda Topluluğu
 5. Çekirdek Türetici
 6. Çitta Gıda Topluluğu
 7. Çölyak ve Organik Tarım Derneği
 8. Eko Harita
 9. Eskişehir Gıda Topluluğu
 10. Fethiye Gıda Topluluğu
 11. Gediz Ekoloji Topluluğu
 12. Good4Trust
 13. İstanbul Permakültür Kolektifi
 14. Kadıköy Gıda Topluluğu
 15. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
 16. Kollektif Fırın
 17. Originn Gıda Topluluğu
 18. Taksim Gıda Topluluğu
 19. Tarım ve Gıda Etiği Derneği
 20. Tüketici Dernekleri Federasyonu 
 21. Tüketiciyi Koruma Derneği 
 22. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 23. Yavaş Gıda Türkiye Derneği

Yorumlar