Yeniçağ

Al-i Beyt Platformu'nun kuruluşu sempozyumla yapıldı

Nebevi Ahlak Sempozyumu'nda Al-i Beyt Platformu'nun kuruluşu için imzalar atıldı.

 Al-i Beyt Platformunun kuruluşu sempozyumla yapıldı

Üsküdar Üniversitesi İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi ve Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) tarafından  düzenlenen . Nebevi Ahlak Sempozyumu Al-i Beyt Platformu Kuruluş Toplantısı'nda Rotterdam İslam Üniversitesi ile Üsküdar Üniversitesi arasında Al-i Beyt Platformu Ön Protokolü imzalandı.

Nebevi Ahlak Sempozyumu Al-i Beyt Platformu Kuruluş Toplantısının açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı.

“Dünyada bir ahlak krizi yaşanıyor. Türkiye’de de bunun örnekleri var” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu toplantının genç kuşaklara aktarılacak bilgilere vesile olması için düzenlendiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Öngören  açılışta yaptığı konuşmada, enstitü olarak yapılan çalışmaların bu toplantıda hedeflenenler için akademik temel oluşturacağını dile getirerek, Osmanlı dönemindeki Ehlibeyt tasavvuru ile ilgili çalışma başlattıklarını da söyledi.

“Ehlibeyt, hem Sünniliğin hem de Şiiliğin ortak noktasıdır.” diyen Prof. Dr. Reşat Öngören, bu alanda ortak bir platform oluşturulmasının tasavvuf bakışıyla daha kolay hale geleceğini de belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Cesim Zeydanlı da “Alemlerin varlık sebebi olarak Hz. Adem (a.s) yaratıldığında kıyamete kadar gelecek tüm insanlar onun sulbünden zerreler halinde yaratılıp, onlara ruh verilerek Rabbimiz onlardan biat istedi. Ruhlar hitaplarını alarak kabul ve biat ettiler.” diye konuştu

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, konuşmasında , “Ehli Beytin dışındaki karanlık fırkalar maalesef tarihten beri insanlığa büyük zarar vermişlerdir, bugün de aynı şekilde devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneği Genel Başkanı Seyyid Hüseyin Zerraki, Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneğinin sahte seyyidliği ve istismarı önlemek, gerçek seyyidleri de kayıt altına almak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Değişen Dünyada Peygamber Ahlakı ve Ehlibeyt İrfanının Önemi paneli

Toplantıda “Değişen Dünyada Peygamber Ahlakı ve Ehlibeyt İrfanının Önemi” konulu panel de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İTBF Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç’in yaptığı panelde Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğr. Üyesi, RİNAP Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Niyazi Beki ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğr. Üyesi Prof. Dr. Halil Çiçek konuşmacı olarak yer aldı.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Yıldırım Beyazıt döneminde kurulan Nakibül Eşraflığın Hz. Muhammed’in neslinden gelenleri kayda aldığını ifade ederek, Nakibül Eşraf Seyyid Ali Muhammed’in defterlerinde de Nevzat Tarhan ailesinin Seyyidlik belgelerinin bulunduğunu anlattı.

Hz. Hüseyin neslinden gelenlere Seyyid, Hz. Hasan neslinden gelenlere de Şerif dendiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sünneti seniyyenin önemine işaret ederek, sünneti seniyyeyi terk edenlerin Al-i Beytten uzaklaştığını dile getirdi.

Prof. Dr. Halil Çiçek: Deizm büyük bir fitnedir

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğr. Üyesi Prof. Dr. Halil Çiçek de yaptığı konuşmada, batının seküler kültürünün toplumumuza çok şey kaybettirdiğini, bunlardan birinin de Al-i Beyt olduğunu belirterek, son dönemde toplumun başına ‘deizmi bela ettiklerini’ ifade ederek, “Deizm büyük bir fitnedir. Peygamberimizin hayatını bilmek çok önemli. Her bir sünnetinde binlerce hikmet yatmaktadır.” dedi.

“Al-i Beyt Platformu” Ön Protokolü imzalandı

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından “Al-i Beyt Platformu” Ön Protokolü imzalandı.

Üsküdar Üniversitesi kuruculuğu, koordinasyonu ve iş birliğindeki Platformun bu alanda akademik toplantılar düzenleyeceğine de öğrenildi.

Yorumlar